Voorbereidingen voor verleggen buisleiding langs A2 Het Vonderen-Kerensheide

Nieuwsbericht

Voorbereidingen voor verleggen buisleiding langs A2 Het Vonderen-Kerensheide

Gepubliceerd op: 10 december 2019 - Laatste update: 10 december 2019, 08:58

Voordat de verbreding van de snelweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide kan starten, wordt het omliggende terrein bouwrijp gemaakt. Petrochemical Pipeline Services (PPS) verlegt in 2020 hiervoor een ondergrondse buisleiding langs het tracé.

Om de buisleiding te kunnen verleggen, worden de komende tijd bodemonderzoeken verricht en bomen en struiken verwijderd. PPS laat momenteel onderzoek doen naar mogelijke explosieven in de grond. Ook stellen ze eventuele archeologische vondsten veilig. Deze onderzoeken zijn nodig om graafwerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. We voeren voor het overige tracé voor de verbreding van de A2 Vonderen-Kerensheide in een later stadium vergelijkbare onderzoeken uit. Daarnaast worden waar nodig bomen en struiken weggehaald. Deze onderzoeken en werkzaamheden maken de weg vrij voor de verlegging van de buisleiding.

Herplantingsplan van Rijkswaterstaat

Het verwijderen van de bomen en struiken in het toekomstig buisleidingtracé langs de snelweg A2 gebeurt uiteraard met alle benodigde vergunningen en in nauw overleg met Rijkwaterstaat, gemeenten en grondeigenaren. Daarbij is het herplantingsplan van Rijkswaterstaat van toepassing. Voor de verwijderde beplanting komt elders nieuwe beplanting terug.

Januari 2020: start werkzaamheden

Het gewas op akkers is gemaaid, waardoor zich langs het tracé nu al een strook aftekent in het landschap. Het verwijderen van de beplanting start medio januari 2020 en duurt naar verwachting tot eind februari 2020. Er ligt een strakke planning. Al blijft er altijd een voorbehoud, bijvoorbeeld als het weer tegenzit. Weggebruikers en omwonenden zullen van de werkzaamheden geen overlast hebben. Het verkeer op de A2 kan zonder beperkingen blijven rijden. PPS verwacht in april 2020 te starten met het verleggen van de pijpleiding.

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide