Rijbaanscheiding N59 tussen Hellegatsplein en Schaapsweg

Nieuwsbericht

Rijbaanscheiding N59 tussen Hellegatsplein en Schaapsweg

Gepubliceerd op: 18 december 2019, 13:06

De twee rijbanen van de autoweg N59 tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg worden van elkaar gescheiden. Dit betekent een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid op de N59.

Het streven is om de oplossing voor eind 2022 te realiseren. De aanpassing van dit traject is een van de veertien maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de autoweg N59 verbeteren.

Compleet pakket aan maatregelen N59

Andere maatregelen die de veiligheid en doorstroming verbeteren zijn onder meer de aanpassing van het Hellegatsplein en slimme verkeerslichten op een aantal kruisingen. Daarnaast moeten campagnes het woon-werk- en recreatieverkeer onder andere verleiden om op andere tijdstippen te reizen. Slimme bandenpompen zorgen al voor een lager brandstofverbruik. En mogelijk zorgen slimme bushaltes met pakketkluizen in de toekomst voor minder bezorgverkeer en slimme ledverlichting voor minder CO2-uitstoot. Daarmee verbeteren deze slimme maatregelen vooral de duurzaamheid van de N59, net als het verwerken van maaiafval tot bijvoorbeeld biogas of plaatmateriaal. Om de ecologie te versterken worden onder meer natuurgebieden rondom de N59 met elkaar verbonden en worden plekken rondom de weg groener ingericht.

Bestuurders blij met gemaakte afspraken

De provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat hebben medio november 2019 ingestemd met het maatregelenpakket. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland is blij met het pakket aan maatregelen: 'Met alle maatregelen samen verbeteren we de veiligheid van de weg én de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd past het mooi in onze ambitie van schone energie voor iedereen'. Wethouder Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee vult hierop aan: 'Ik ben blij met de maatregelen die we nu gaan treffen. Goed dat het nu écht concreet wordt. Voor mij hebben de maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid en doorstroming de hoogste prioriteit. De aanleg van de rijbaanscheiding is hierbij van cruciaal belang'

Uitvoering in periode 2020-2024

Voor de uitvoering van de maatregelen is de periode 2020-2024 gereserveerd. Naar verwachting is de rijbaanscheiding op het traject Hellegatsplein–Schaapsweg eind 2022 klaar. De slimme bandenpompen staan al langs de N59. De samenwerkende partijen streven naar een innovatieve en duurzame aanpak bij de uitvoering van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door de toepassing van circulaire materialen, duurzame energie en CO2-reductie.

Meer informatie maatregelen N59

Een toelichting op alle maatregelen is te vinden op de vernieuwde website N59 van de toekomst. Geïnteresseerden kunnen de voortgang van het project volgen via deze website en zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.