Stremming wegens onderhoud bij Stevin sluizencomplex in de Afsluitdijk; 18-24 september 2019

Werkzaamheden

Stremming wegens onderhoud bij Stevin sluizencomplex in de Afsluitdijk; 18-24 september 2019

Gepubliceerd op: 11 september 2019, 08:59 - Laatste update: 11 september 2019, 09:09

Rijkswaterstaat werkt tussen 18 en 24 september 2019 aan het Stevin sluizencomplex bij Den Oever in de Afsluitdijk. De herstelde vloeddeuren van het Stevin sluizencomplex worden teruggehangen en er worden onderhoudswerkzaamheden verricht.

Dit is preventief onderhoud zodat de sluis goed en veilig blijft functioneren en om onverwachte stremmingen te voorkomen. De scheepvaart moet rekening houden met wachttijden die op kunnen lopen tot meerdere uren of omvaartijden. Weggebruikers ondervinden geen extra hinder.

Vloeddeuren Stevinsluis terug op hun plek

Eerder dit jaar (2019) zijn de vloeddeuren in het Stevin sluizencomplex vervangen door reservedeuren. De originele sluisdeuren zijn nu hersteld en worden tijdens de stremming weer teruggehangen. De schade aan de drempel, waardoor de deuren niet soepel sluiten, wordt tegelijkertijd hersteld. Naast deze werkzaamheden worden onderhoudswerkzaamheden verricht zoals het controleren van de elektromotoren.

Stremming Stevin sluizencomplex

De werkzaamheden duren van woensdag 18 september 06.00 uur tot dinsdag 24 september 2019 00.00 uur. De wachttijden voor alle schepen kan oplopen tot meerdere uren.

  • 18 september van 06.00 uur tot 21 september 06.00 uur: volledige stremming scheepvaartverkeer
  • 21 september van 06.00 uur tot 22 september 22.00 uur: gedeeltelijke stremming. Er geldt een breedte beperking voor scheepvaart breder dan 10 m. Een halve sluiskolk is beschikbaar.
  • 22 september 22.00 uur tot 24 september 00.00 uur: volledige stremming scheepvaartverkeer
Het scheepvaartverkeer kan omvaren via het Prinses Margrietkanaal of via het Lorentz sluizencomplex bij Kornwerderzand.

Hinder werkzaamheden

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op en rond de vaarwegen en zorgt ervoor dat eventuele hinder tot een minimum beperkt blijft. Tijdens de werkzaamheden is bewust rekening gehouden met het vaarseizoen, door in het weekend een halve sluis te openen en met een breedtebeperking van 10 m te werken. Hierdoor is er minder hinder voor pleziervaart. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. De veiligheid van de werknemers heeft de hoogste prioriteit. Weggebruikers ondervinden geen hinder.

Loket Afsluitdijk

Sinds 1 januari 2019 is er een gezamenlijk Loket Afsluitdijk voor meldingen of vragen over de Afsluitdijk. Dit Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en e-mailadres van Loket Afsluitdijk.

Project Afsluitdijk

Los van deze werkzaamheden wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Afsluitdijk.