Opwaardering Twentekanalen: interessante uitdaging voor GWW-markt

Nieuwsbericht

Opwaardering Twentekanalen: interessante uitdaging voor GWW-markt

Gepubliceerd op: 3 september 2019, 13:05

De Twentekanalen worden flink opgewaardeerd. Niet alleen worden de kanalen uitgebaggerd, ook worden de damwanden vervangen en de oevers natuurvriendelijk aangelegd. Om het grondwater te beheersen wordt een bodemweerstand verhogende laag aangebracht.

Rijkswaterstaat start in september 2019 met de aanbesteding. Contractmanager Patrick van der Meer: ‘Wij zoeken partijen die in staat zijn dit logistiek uitdagende project samen met ons tot een succes te maken.’

Belang Twentekanalen

De bijna 90 jaar oude Twentekanalen zijn van groot belang voor Oost-Nederland. De kanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. ‘Opwaardering is hard nodig’, vertelt Van der Meer. ‘Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe. Door de kanalen te verruimen wordt de diepgang en daarmee de belading van de schepen die over de Twentekanalen varen vergroot. De ruimere vaarweg zorgt er voor dat schepen straks veiliger en vlotter kunnen doorvaren. Ook zijn de havens en bedrijven langs de Twentekanalen beter bereikbaar voor klasse Va-schepen. Dit is een duurzame stimulans voor het vervoer over water en vermindert het transport over de weg. De verruiming draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente en stimuleert de regionale economie en werkgelegenheid.’

Aanbesteding contract Opwaardering Twentekanalen

In september 2019 start Rijkswaterstaat de aanbesteding van het contract Opwaardering Twentekanalen. Het is een Design & Construct (D&C)-contract, waarbij tijdens de aanbesteding de concurrentiegerichte dialoog wordt toegepast. Eind 2016 heeft Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan de Twentekanalen aanbesteed als Verruiming Twentekanalen (fase 2).

Vanwaar deze nieuwe aanbesteding? Van der Meer: ‘De eerdere aanbesteding is na een jaar ingetrokken en wordt nu, in een nieuwe contractvorm, onder de naam Opwaardering Twentekanalen op de markt gebracht. De reden voor de hernieuwde aanbesteding is dat tijdens de onderbouwingsfase in 2017 is gebleken dat er nog te veel onzekerheden bestonden over de beheersing van de grondwaterstanden, de staat van de damwanden en de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We hebben voorafgaand aan deze aanbesteding opnieuw gekeken naar de werkzaamheden, de huidige staat van het kanaal en de damwanden, mogelijke beheersmaatregelen onderzocht en naar de risicoverdeling gekeken. Daarbij hebben we goed geluisterd naar de markt. In het nieuwe contract ligt het risico voor het ontwerp van de grondwaterbeheersing bij Rijkswaterstaat.’

Zelfstandig hulppersoon

Na het baggeren wordt in kwelgevoelige gebieden een bodemweerstand verhogende laag aangebracht in het kanaal. Rijkswaterstaat heeft de firma Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V. als zelfstandig hulppersoon voorgeschreven voor het leveren en aanbrengen van de laag. Dit is op 25 juni 2019 in het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigd.

Werkzaamheden Twentekanalen

Naast het vervangen van de huidige damwanden, het verruimen van het kanaal en het aanbrengen van een bodemweerstand verhogende laag ten behoeve van de grondwaterbeheersing, zijn er meer werkzaamheden binnen dit contract, aldus Van der Meer. ‘Bij Delden wordt de zwaaikom vergroot en er komt een nieuwe zwaaikom bij de XL-kade bij Almelo. De huidige zwaaikommen bij Bornerbroek en Deldenerbroek vervallen en worden natuurvriendelijk heringericht. Ook passen we de gemeentekade Delden aan voor het laden en lossen van klasse Va-schepen.’ Gelijktijdig met het aanpassen van de vaarweg wordt gewerkt aan de oevers. Bij het Kristalbad, tussen Delden en Hengelo en bij Almelo worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er komen bovendien meer mogelijkheden voor mens en dier om het kanaal te verlaten.

1e fase werkzaamheden

De werkzaamheden die nu worden aanbesteed zijn voorafgegaan door een 1e fase. In deze 1e fase is het kanaal tussen de sluizen Eefde en Delden al verruimd. Dit was is 2010. Het projectgebied voor de 2e fase bestaat uit het Twentekanaal tussen Delden en Hengelo en tussen Hengelo en Enschede. Ook het voorpand IJssel-Eefde en de zijtak van het Twentekanaal tot Almelo vallen onder fase 2 van de verruiming.

Verruiming Twentekanalen uitdagend

Al met al is de opwaardering een groot en complex project. ‘Wij zoeken partijen die in staat zijn dit logistiek uitdagende project samen met ons tot een succes te maken’, zegt Van der Meer. ‘Het is een integraal en multidisciplinair contract. Uitvoering hiervan vraagt om een partij die excelleert in integraal projectmanagement. Wij nodigen alle geïnteresseerde bedrijven uit om zich te melden.’

Factsheet aanbesteding

Marktpartijen vinden in de speciale factsheet meer informatie over de aanbesteding Opwaardering Twentekanalen.