Eco-toplaag bevordert de natuurwaarden van de Oosterschelde

Interview

Eco-toplaag bevordert de natuurwaarden van de Oosterschelde

Gepubliceerd op: 17 september 2019, 09:02 - Laatste update: 8 oktober 2019, 15:06

De Oosterschelde heeft een rijke natuur die we zo min mogelijk willen verstoren. Robert Jentink is senior adviseur Ecologie/Morfologie en werkzaam bij Rijkswaterstaat.

Hij hield zich samen met verschillende stakeholders bezig met de positie en het ontwerp van een zogenoemde ecologische toplaag, ook wel eco-toplaag genoemd. Hij legt uit wat dit is en waarom die op de vooroeverbestorting wordt aangebracht.

Wat is een eco-toplaag?

‘Kort gezegd is het een extra laag die boven op de vooroeverbestorting komt, bedoeld om de natuurwaarden te bevorderen.'

Waarom is het nodig om een eco-toplaag aan te brengen?

‘Met de vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde verbeteren we de waterveiligheid. De werkzaamheden vinden vooral plaats op een zachte, slibrijke of zandige bodem, wat een beschermd habitattype is in het kader van Natura 2000. Na verloop van tijd vormt zich soms vanzelf een nieuwe sedimentlaag op de stortvakken, zodat herstel van het habitattype plaatsvindt. Om dit proces te bevorderen en om een goed leefgebied voor kreeften te creëren, hebben we in samenspraak met stakeholders een eco-toplaag ontworpen.’

Hoe ziet die eco-toplaag eruit?

‘Het zijn verschillende ruggetjes die de aannemer verdeeld over het stortvak aanbrengt. Deze ruggetjes bestaan uit meerdere pakketten breuksteen op elkaar, met een totale hoogte van ongeveer 1 m.’

Wie of wat heeft er baat bij?

‘In het kader van de Natura 2000-beheerplannen willen we de biodiversiteit zo veel mogelijk beschermen en bevorderen. Als we de diversiteit aan bodemorganismen weten te vergroten, profiteren ook de kreeften daarvan. Bovendien vormen de holtes in de eco-toplaag goede schuilplaatsen voor deze dieren wat belangrijk is voor de beroepsvisserij. Tot slot heeft de Oosterschelde een grote aantrekkingskracht op duikers. Zij willen dat de onderwaterwereld voor hen aantrekkelijk blijft. In het ontwerp hebben we zo veel mogelijk rekening gehouden met alle belangen.’

Hoe weten we of de eco-toplaag werkt?

‘Voorafgaand aan de werkzaamheden doen we een nulmeting door onderwateropnames te maken van de bodem en de samenstelling van het sediment en het bodemleven te bepalen. Daarnaast onderzoeken we jaarlijks hoeveel sediment er op welke plek bij komt. Zo’n 6 jaar na het aanbrengen van de eco-toplaag doen we een eindmonitoring. Pas dan kunnen we echt zeggen hoe succesvol de eco-toplaag is.’

Meer nieuws Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde