Pijpleiding schuift op voor de verbreding van de snelweg A2

Interview

Pijpleiding schuift op voor de verbreding van de snelweg A2

Gepubliceerd op: 20 juni 2019 - Laatste update: 20 juni 2019, 11:20

Petrochemical Pipeline Services (PPS) beheert in Europa ondergrondse petrochemische leidingen. Hierdoorheen lopen chemische vloeistoffen onder hoge druk doorheen. In Nederland loopt 1 zo'n pijpleiding over een tracé van 200 km. Die transporteert, tussen Rotterdam en Chemelot, vloeistoffen die als grondstof dienen voor de naftakrakers van SABIC.

Dit zijn installaties die etheen en propeen produceren voor de verschillende kunststoffenfabrieken. De leiding loopt deels parallel aan de snelweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide. Omdat de snelweg op dat traject wordt verbreed, moet ook deze pijpleiding worden verplaatst. De leiding heeft een diameter van 8 inch, wat gelijk staat aan ongeveer 20 cm. Het is een hele operatie, die zorgvuldig en goed voorbereid moet gebeuren.

Marc Schalkx, omgevingsmanager bij PPS, is nauw betrokken bij de voorbereidingen voor het verleggen van de pijpleiding. 'Het gaat om een traject van zo'n 8,2 km', vertelt hij. 'Op dat stuk ligt over een paar jaar de vernieuwde en verbrede A2. Zou de leiding onder dat nieuwe asfalt komen, dan kunnen we hem niet meer controleren. Dat gaat ten koste van de veiligheid en risicobeheersing. Vandaar dat we deze leiding moeten verleggen'.

Draagvlak creëren

Die operatie vraagt om nauwe afstemming met Rijkswaterstaat, de provincie Limburg, de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein, het waterschap en anderen. Daarvoor zit Schalkx geregeld bij hen aan tafel. 'Ik probeer draagvlak en overeenstemming te creëren én ik regel de benodigde vergunningen. De leiding loopt voor 99% onder weilanden door. Om daar te kunnen graven, om de oude leiding af te koppelen en de nieuwe te leggen, moet je de rechten daartoe krijgen. We moeten hierover in gesprek met de perceeleigenaren en/of de pachters. Daarvoor is de expertise van Meander Grondverwerving en Advies/Gloudemans ingeschakeld'.

Gesprek aan de keukentafel

In totaal gaat het om bijna 45 dossiers: percelen van bedrijven, agrariërs, particulieren, overheden en pachters. 'Om de leiding te kunnen verleggen, moet PPS met de eigenaren en/of pachters een zakelijke overeenkomst sluiten', vertelt Harrie van Vugt, beëdigd rentmeester van Meander Grondverwerving en Advies. 'Voor de meeste grondeigenaren is het een ingrijpend proces, dat begrijp ik heel goed. Daarom neem ik iedereen serieus en wil ik duidelijk zijn. Ik voer altijd persoonlijke gesprekken, bij voorkeur laagdrempelig aan de keukentafel. Want het allerbelangrijkste is vertrouwen in elkaar.'

2020: leiding verleggen

PPS wil het vestigen van de zakelijke rechten eind dit jaar rond hebben. 'Want in 2020 willen we starten met de werkzaamheden', legt Schalkx uit. ‘Dat is vrij krap; we zijn afhankelijk van het verloop van de vergunningsprocedure. We kunnen tenslotte nog stuiten op archeologisch onderzoek, beschermde flora en fauna, en eventuele bommen en granaten. We willen dat de nieuwe pijpleiding er eind 2020 ligt, omdat dan een grote onderhoudsstop plaatsvindt bij SABIC. Een ideaal moment om de naftakrakers af te koppelen van de oude leiding en aan te sluiten op de nieuwe.'

Aanleg zonder risico's

Wie komend jaar, tijdens het verleggen van de pijpleiding, over de snelweg A2 rijdt, zal geen last hebben van de werkzaamheden. Het enige wat er volgens Schalkx dan te zien zal zijn, zijn graafmachines langs de weg. 'Risico's voor de omgeving zijn er niet. Als de nieuwe leiding is gelegd, koppelen we de oude af. Zo maken we alvast de weg vrij voor de vernieuwde, verbrede A2.'

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide