Groot deel verloren containers MSC Zoe gelokaliseerd

Nieuwsbericht

Groot deel verloren containers MSC Zoe gelokaliseerd

Gepubliceerd op: 6 januari 2019, 22:43 - Laatste update: 6 januari 2019, 23:43

Naar de huidige inzichten zijn 238 van de 281 van de overboord geraakte containers van de MSC Zoe gelokaliseerd. Er is vastgesteld dat een groot deel van de containers op 2 locaties langs de vaarroute ligt. Over een lengte van 23 mijl zijn containers aangetroffen boven Terschelling, Schiermonnikoog en ten oosten van deze lijn.

Met 3 schepen met sonar, waaronder het meet-en onderzoeksschip MS Arca van Rijkswaterstaat, wordt verder gezocht naar de nog niet-gelokaliseerde containers van de MSC Zoe. Daarnaast blijft de Kustwacht vanuit de lucht zoeken naar containers. Deze inspanning wordt, zolang het weer dit veilig toestaat, onverminderd voortgezet totdat alle niet-gelokaliseerde containers zijn gevonden.

Containers met gevaarlijke stoffen

Zoals gemeld door de Veiligheidsregio Fryslân, is vastgesteld dat 2 van de overboord geslagen containers gevaarlijke stoffen bevatten. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kg dibenzoylperoxide (een stof die gebruikt wordt in de farmaceutische industrie) en een container met 1400 kg aan lithiumbatterijen.
Er zijn verschillende zakken dibenzoylperoxide aangetroffen, waardoor duidelijk is dat deze container open is geraakt. Het RIVM meldt dat de gezondheidsrisico’s van dibenzoylperoxide beperkt zijn zolang de verpakking intact blijft. Als de verpakking beschadigd is, kan het product irritatie aan luchtwegen (bij verstuiven), huid en ogen veroorzaken. De Veiligheidsregio raadt daarom aan de zakken niet aan te raken en 112 te bellen. Dibenzoylperoxide is volgens RIVM zeer toxisch voor het aquatisch waterleven, maar deze effecten zijn kortdurend omdat de stof snel hydrolyseert naar een niet-toxische stof.
De locatie en de staat van de container met lithiumbatterijen is nog niet bekend. Het RIVM geeft aan dat de risico’s op gezondheidseffecten door de lading batterijen onder deze omstandigheden (opgesloten in de container) beperkt zijn. Voor de lithiumbatterijen worden geen milieueffecten verwacht. Er kan langzaam lithium vrijkomen wanneer de batterijen in het zeewater terecht komen, waardoor er plaatselijk verhoogde concentraties zijn. Zeewater heeft al een bepaalde achtergrondwaarde van lithium en in zeewater is voldoende natrium aanwezig om lithiumtoxiciteit te voorkomen.
De Veiligheidsregio heeft vanuit zijn coördinerende rol bij deze crisis voor de talloze vrijwilligers die helpen met opruimen, informatie verspreid over mogelijk gevaarlijke producten via hun website Veiligheidsregio Fryslan.

Berging containers MSC Zoe

Rijkswaterstaat overlegt met de berger over de zoekgebieden en de berging. Het lokaliseren van de containers is nodig om te kunnen starten met veilige en verantwoorde berging. Er wordt daarom onverminderd verder gezocht naar de nog niet-gelokaliseerde containers. De storm die wordt verwacht vanaf maandagavond 7 januari zal waarschijnlijk aanzienlijk invloed hebben op de zoekactie.
Wanneer de locaties van de containers bekend zijn, zal de berger de containers op een veilige en verantwoorde manier uit het water halen. Hoe snel dit mogelijk is, hangt af van onder andere de weersomstandigheden, de diepte waarop ze liggen en de locatie in de verkeersbaan. Het veilig bergen van alle containers kan hierdoor weken tot maanden in beslag nemen.
Het risico dat de 220 op de zeebodem gelokaliseerde containers aanspoelen op stranden is gering, omdat deze containers relatief diep in de vaargeul liggen. Voor niet-gelokaliseerde containers die mogelijk dichter bij de kust liggen is dit risico groter.

Opruimen aangespoelde lading

Naast de berging van de containers, wordt volop ingezet om de aangespoelde materialen op te ruimen. Samen met Staatsbosbeheer, de Waddenunit, een tiental vaste vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat, vrijwilligers van KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) en Zeehondencentrum Pieterburen, ruimt Rijkswaterstaat Rottummeroog, Rottumerplaat, Engelsmanplaat en Het Rif zo snel mogelijk op. Daarnaast is de calamiteitenaannemer van Rijkswaterstaat met vrijwilligers aan het opruimen op Rottumeroog. Op Het Rif zijn zaterdag 6 januari al 30 bigbags afval en 25 koelkasten opgeruimd. Door de grotere invloed van het getij in dit gebied, gaat het opruimen helaas trager dan op de stranden van de Waddeneilanden. De calamiteitenaannemer van Rijkswaterstaat is ook de Afsluitdijk aan het schoonmaken. Publiek kan daar niet helpen, omdat dat te gevaarlijk is.

Dank aan alle vrijwilligers en militairen

Rijkswaterstaat bedankt alle vrijwilligers en de militairen voor hun inzet bij het opruimen van het Waddengebied. Al hun hulp is van groot belang om dit bijzondere natuurgebied zo snel mogelijk schoon te maken om de schade aan de natuur en de vele bijzondere soorten die er leven te beperken.