Versnelde aanpak knooppunt Hooipolder in realisatiecontract aannemer

Nieuwsbericht

Versnelde aanpak knooppunt Hooipolder in realisatiecontract aannemer

Gepubliceerd op: 29 oktober 2018, 16:15 - Laatste update: 29 oktober 2018, 13:53

Rijkswaterstaat komt tegemoet aan de wens van provincie Noord-Brabant, gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Breda, Werkendam en Waalwijk door knooppunt Hooipolder voorrang te geven bij de realisatie van de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder.

Provincie Noord-Brabant heeft in november 2017 als vertegenwoordiger van de regio bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aangedrongen op versnelling van de aanpak van knooppunt Hooipolder.

Aanpassingen knooppunt Hooipolder (A27)

Rijkswaterstaat heeft provincie Noord-Brabant toegezegd een inspanningsverplichting aan te gaan om de aanpassingen aan knooppunt Hooipolder al in 2026 op te leveren. De nu gestelde MIRT-mijlpaal voor het zuidelijke deel van de wegverbreding snelweg A27 is tussen 2027 en 2029. Deze inspanningsverplichting wordt opgenomen in het realisatiecontract van de nog te selecteren aannemer. De versnelde aanpak van Hooipolder is echter wel afhankelijk van de planning en fasering van de andere werkzaamheden en de weggebruiker mag er geen extra hinder door ondervinden. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen: ‘Dit is mooi nieuws voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten. Als we dit knooppunt onder handen nemen, leidt dat tot betere bereikbaarheid en snellere doorstroming van het verkeer.’

Volgens Gedeputeerde Van der Maat is het oplossen van de problemen bij knooppunt Hooipolder een grote wens van velen: weggebruikers die dagelijks in de files staan en de inwoners van omliggende dorpen die balen van het sluipverkeer. 'Als eindbeeld zien wij een volledig stoplichtvrij Hooipolder voor ons. Dat bleek op korte termijn niet haalbaar. Daarom hebben we als regio het HooipolderPlus-plan bedacht. Een extra investering vanuit de provincie waarmee de files bij realisatie van het plan verdwijnen. Goed dat het gaat lukken om als eerste met dit knooppunt aan de slag te gaan als onderdeel van de verbouwing van de A27. De schop kan wat ons betreft niet vroeg genoeg de grond in.'

Geen extra hinder HooipolderPlus-plan

Bij het onderzoeken of versnelling haalbaar is, is door Rijkswaterstaat onder andere gekeken naar verkeersstromen, fasering van werkzaamheden, extra hinder en financiering. Het blijkt mogelijk om het HooipolderPlus-plan versneld uit te voeren, zonder dat daarmee tijdens de realisatie een groter verkeerskundig probleem gecreëerd wordt op een ander trajectdeel. Marc Lentjes, projectmanager bij Rijkswaterstaat, geeft aan: 'Wij zijn voortdurend in gesprek met onze regionale partners om te kijken of en hoe we rekening kunnen houden met hun wensen. Dat we nu aan de provincie en gemeenten kunnen toezeggen dat we er alles aan doen om te zorgen dat knooppunt Hooipolder vroeg in het realisatietraject aan bod komt, is daar een pakkend voorbeeld van.'

HooipolderPlus-plan (HPp)

Provincie Noord-Brabant heeft samen met Rijkswaterstaat en gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Breda en Werkendam door het zogenaamde HooipolderPlus-plan bedacht om de doorstroming op en rond het knooppunt verder te verbeteren. Omdat door de aanleg van een verbindingsboog de linksaf beweging vervalt, kunnen de verkeerslichten in het knooppunt geoptimaliseerd worden. De linksaf gaande rijstroken die vrijkomen omdat de verbindingsboog wordt aangelegd, worden benut voor het doorgaand verkeer van de snelweg A59 van het west naar het oosten. Ook worden op twee plekken de verkeerslichten voor rechtsafslaand verkeer weggehaald.