Aanmeldformulier Innovatievoorstel Rijkswaterstaat

Wilt u samen met Rijkswaterstaat werken aan een innovatie? Met dit formulier kunt u een innovatievoorstel indienen bij het innovatieloket van Rijkswaterstaat.

Hoe beter en vollediger uw voorstel, des te groter de kans dat we er mee aan de slag gaan. De volgende tips kunnen daarbij helpen:

  • omschrijf duidelijk hoe Rijkswaterstaat uw innovatie zou kunnen toepassen
  • beschrijf wat u zelf doet, wat u van ons en van eventuele andere partijen verwacht
  • maak duidelijk wat voor meerwaarde uw voorstel Rijkswaterstaat biedt
  • laat zien dat uw voorstel een oplossing is voor onze uitdagingen
  • geef aan wat uw voorstel uniek maakt
  • indien er te veel informatie ontbreekt, dan kan dat voor ons een reden zijn om het voorstel niet in behandeling te nemen

  1. stap 1Vul in (status: Actief)
  2. stap 2Controleer uw gegevens (status: Onvoltooid)
  3. stap 3Verzenden (status: Onvoltooid)
Heeft u geen KvK-nummer, vul dan 'niet van toepassing' in.
Indien beschikbaar. Heeft u geen website, vul dan 'niet van toepassing' in.

Geef een beknopte algemene omschrijving van de innovatie.

Deze omschrijving is zichtbaar voor alle Rijkswaterstaat-medewerkers. (maximaal 150 woorden)

Op welk focuspunt van Rijkswaterstaat heeft uw voorstel betrekking?

Meer informatie over de focuspunten van Rijkswaterstaat vindt u op rwsinnoveert.nl

(maximaal 50 woorden)

Leg uit welke toegevoegde waarde uw voorstel Rijkswaterstaat biedt en onderbouw uw verwachtingen. (maximaal 75 woorden)

Ontwikkelingsniveau innovatievoorstel

Geef aan op welk ontwikkelingsniveau uw voorstel zich bevindt als het gaat om toepassing bij Rijkswaterstaat. Meer informatie over TRL niveaus vindt u op rwsinnoveert.nl/uitleg-trl

Wat verwacht u van Rijkswaterstaat bij de uitvoering van uw voorstel? (maximaal 50 woorden)
Welke rol wenst u te vervullen bij de uitvoering van uw voorstel? (maximaal 50 woorden)
Is dit voorstel reeds voorbesproken met personen binnen Rijkswaterstaat? Zo ja, met wie en wat was de reactie? (maximaal 50 woorden)

Heeft u dit voorstel ook bij andere instanties of opdrachtgevers ingediend? Zo ja, bij wie? (maximaal 50 woorden)

Privacy