Aanmeldformulier Innovatievoorstel Rijkswaterstaat

Aanmeldformulier Innovatievoorstel Rijkswaterstaat

Wilt u samen met Rijkswaterstaat werken aan een innovatie? Met dit formulier kunt u een innovatievoorstel indienen bij het innovatieloket van Rijkswaterstaat.

Hoe beter en vollediger uw voorstel, des te groter de kans dat we er mee aan de slag gaan. De volgende tips kunnen daarbij helpen:

  • omschrijf duidelijk hoe Rijkswaterstaat uw innovatie zou kunnen toepassen
  • beschrijf wat u zelf doet, wat u van ons en van eventuele andere partijen verwacht
  • maak duidelijk wat voor meerwaarde uw voorstel Rijkswaterstaat biedt
  • laat zien dat uw voorstel een oplossing is voor onze uitdagingen
  • geef aan wat uw voorstel uniek maakt
  • indien er te veel informatie ontbreekt, dan kan dat voor ons een reden zijn om het voorstel niet in behandeling te nemen
  1. stap 1Vul in (status: Actief)
  2. stap 2Controleer uw gegevens (status: Onvoltooid)
  3. stap 3Verzenden (status: Onvoltooid)
Heeft u geen KvK-nummer, vul dan 'niet van toepassing' in.
Indien beschikbaar. Heeft u geen website, vul dan 'niet van toepassing' in.
Deze omschrijving is zichtbaar voor alle Rijkswaterstaat-medewerkers.
Vul hier de nauwkeurige uitleg en omschrijving en het probleem dat u wilt oplossen in (dit is alleen alleen zichtbaar voor de behandelaar en de experts die betrokken zijn bij de beoordeling van uw innovatievoorstel).
Rijkswaterstaat-werkveld
Geef aan op welk werkveld van Rijkswaterstaat heeft uw voorstel betrekking heeft (meerdere opties mogelijk).
Geef hier aan hoe u uw voorstel kunt onderbouwen. Denk aan voorbeelden, resultaten van proeven, ervaringen uit het buitenland, referenties of ander bewijs. Rijkswaterstaat vraagt te zijner tijd om deze informatie te tonen.
Leg uit welke toegevoegde waarde uw voorstel Rijkswaterstaat biedt en onderbouw uw verwachtingen.
Ontwikkelingsniveau innovatievoorstel
Geef aan op welk ontwikkelingsniveau uw voorstel zich bevindt als het gaat om toepassing bij Rijkswaterstaat (meerdere opties mogelijk).
Wat verwacht u van Rijkswaterstaat bij de uitvoering van uw voorstel?
Welke rol wenst u te vervullen bij de uitvoering van uw voorstel?
Is dit voorstel reeds voorbesproken met personen binnen Rijkswaterstaat? Zo ja, met wie en wat was de reactie?
Privacy