Samenwerking ingenieursdiensten

De ingenieursdienstensector is voor Rijkswaterstaat een belangrijke partner voor het kunnen realiseren van de projecten, voor elke fase, op elk moment.

Sinds 2021 is de landelijke opererende samenwerkingsraamovereenkomst van Rijkswaterstaat met de ingenieursmarkt (hierna: SROK ID) van kracht en worden op efficiënte wijze ingenieursdiensten uitgevraagd. De SROK ID bestaat uit twee percelen: Planuitwerking & Contractvoorbereiding (looptijd: 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024) en Technisch Advies (looptijd: 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024). In beide percelen is daarnaast een verlengingsoptie van één jaar opgenomen, waardoor Rijkswaterstaat uiterlijk tot 2025 gebruik kan maken van de SROK ID.

We zijn blij met de overeenkomst en kijkt ernaar uit om samen met de markt de opgave van Rijkswaterstaat op een efficiënte, doelmatige en flexibele wijze te realiseren. De markt en Rijkswaterstaat hebben binnen de SROK ID een zestal gezamenlijke doelstellingen geformuleerd:

 1. Gezonde sector, met en voor toekomstperspectief;
 2. De goede, gezamenlijk doordachte opdracht;
 3. Werkplezier voor iedereen;
 4. Verkrijgen van een duurzame relatie;
 5. Kenniscontinuïteit en ontwikkeling;
 6. In projecten bijdragen aan de duurzaamheidsopgave.

De SROK ID wordt, net als een aantal veelgebruikte andere samenwerkingsovereenkomsten (SROKs), beheerd door de Beheerorganisatie Raamcontracten (de BOR), teneinde het contractmanagement en beheer eenduidig en efficiënt op te pakken.

De gehanteerde uitgangspunten

De SROK ID zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid en leidt tot een verduurzaming van de relatie tussen de bedrijven en Rijkswaterstaat. In grote lijnen zijn de beoogde doelen uniformiteit, kwaliteit, één gezicht naar de markt en invulling geven aan de Marktvisie.

Percelen

De SROK ID heeft een landelijke dekking. Alle organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat kunnen gebruik maken van de scope voor het uitbesteden van ingenieursdiensten. De overeenkomst bestaat uit 2 percelen:

Perceel 1: Planuitwerking en contractvoorbereiding

Het betreft ingenieursdiensten die in relatie tot projecten uitgevoerd worden en bijdragen aan de Planuitwerking & Contractvoorbereiding. De opdrachten zijn product- en/of resultaatgericht, multidisciplinair en integraal, en waar nodig meerjarig. In dit perceel zijn 9 partijen gecontracteerd.

Perceel 2: Technisch Advies

Het betreft ingenieursdiensten die vooral gericht zijn op de vakgebieden bouw- en/of onderhoudstechnologie, assetmanagement en leefomgeving. De opdrachten zijn product- en/of resultaatgericht en kunnen mono- of multidisciplinair worden uitgevraagd. In dit perceel zijn 21 partijen gecontracteerd.

Deelnemers

De deelnemers aan de SROK ID zijn:

Perceel 1 (9 contractpartijen)

 • Antea Nederland
 • Arcadis Nederland
 • Combinatie Arup/Nebest
 • Royal HaskoningDHV Nederland
 • Combinatie Iv-Infra/ Tauw/ HKV
 • SROK Movares/Goudappel/Infram
 • Combinatie Wagemaker/Kragten/Fugro
 • Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs
 • Combinatie WSP/Sweco/Westenberg

Perceel 2 (21 contractpartijen)

 • Antea Nederland
 • Arcadis Nederland
 • Arthe Civil & Structure
 • Combinatie Arup/Nebest
 • Combinatie Aveco de Bondt/Asset Insight
 • Bilfinger Tebodin Nederland
 • Combinatie Audeta Ingenieurs
 • Combinatie BOOT/ATKB/M+P
 • Combinatie Boost
 • Combinatie Geonius/ABT/Kiwa KOAC/Den Boer CCI
 • Royal HaskoningDHV Nederland
 • Hessels & Van Rooij Engineering
 • Combinatie INNOCY/Nobleo
 • Combinatie Iv-Infra/Tauw
 • ManEngenius
 • SROK Movares/Goudappel/Infram
 • Combinatie RPS/Boorsma/Delta Pi/A-Quin/DGMR
 • Stantec
 • Combinatie Wagenmaker/Kragten/Fugro
 • Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs
 • Combinatie WSP/Sweco/Westenberg