Samenwerking ingenieursdiensten

Samenwerking ingenieursdiensten

De ingenieursdienstensector is voor Rijkswaterstaat een belangrijke partner voor het kunnen realiseren van de projecten, voor elke fase, op elk moment.

Sinds 7 december 2016 is de landelijke opererende raamovereenkomst van Rijkswaterstaat met de ingenieursmarkt (de ROK SO3) van kracht en worden er op efficiënte wijze ingenieursdiensten uitgevraagd. De overeenkomst loopt tot en met 30 november 2020, dit is inclusief de verlenging van één jaar.

Rijkswaterstaat is blij met de raamovereenkomst, die een impuls geeft aan de samenwerking met de ingenieursmarkt en bijdraagt aan de verdere professionalisering van de sector, waarbij kwaliteit, samenwerking, innovatie, duurzame leefomgeving en kennis centraal staan.

Dit gebeurt binnen het kader van de Beheerorganisatie Raamcontracten (de BOR) om het contractmanagement over een aantal raamovereenkomsten (ROKs) eenduidig en efficiënt op te pakken.

De gehanteerde uitgangspunten

De raamovereenkomst voor ingenieursdiensten zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid en leidt tot een verduurzaming van de relatie tussen de bedrijven en Rijkswaterstaat. In grote lijnen zijn de beoogde doelen uniformiteit, kwaliteit, 1 gezicht naar de markt en invulling geven aan de Marktvisie.

Percelen

De samenwerkingsovereenkomst heeft een landelijke dekking. Alle organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat kunnen gebruik maken van de scope voor het uitbesteden van ingenieursdiensten. De overeenkomst bestaat uit 3 percelen:

Perceel 1: Algemeen

Het betreft de voorkomende ingenieursdiensten, waarbij producten en resultaten vanuit de beschreven vakgebieden monodisciplinair of multidisciplinair uitgevraagd kunnen worden. In dit perceel zijn 12 partijen gecontracteerd.

Perceel 2: Assetmanagement

De werkzaamheden binnen assetmanagement zijn erop gericht de toestand van het areaal in relatie tot die netwerkprestaties voortdurend in beeld te hebben, te vertalen in risico’s en richting te geven aan de beheersing van die risico's. In dit perceel zijn 11 partijen gecontracteerd.

Perceel 3: Integrale planuitwerking en contractvoorbereiding

Het gaat om multidisciplinaire en integrale opdrachten, die waar nodig meerjarig zijn. De omgevingsactiviteiten, technische uitwerkingen, advisering, opleveren planuitwerking en de doorvertaling richting de contracten is onderdeel hiervan. Planuitwerking gaat om de planologische plannen en de plannen die gemaakt worden voor nieuwbouw, renovatie en vervanging van de infrastructuur. In dit perceel zijn 9 partijen gecontracteerd.

Deelnemers

De deelnemers aan de Samenwerkingsovereenkomst 3 (SO3) zijn:

Perceel 1 (12 contractpartijen)

 • Antea Nederland B.V.
 • Arcadis Nederland B.V.
 • Combinatie Adviesbureau voor Bouwconstructies Wagemaker B.V. / Kragten B.V.
 • Combinatie Advin B.V. / Iv-Infra B.V. / Tauw B.V. / HKV Lijn in Water B.V.
 • VOF Arup B.V. / Nebest B.V.
 • Combinatie B.V. Ingenieursbureau Ir. K. Boorsma / CiCom & Copier B.V.
 • Combinatie LievenseCSO Milieu B.V. / LievenseCSO Infra B.V./ Ingenieursbureau Westenberg B.V.
 • VOF Movares Nederland B.V. / Infram B.V. / Goudappel Coffeng B.V.
 • Combinatie Stantec B.V. / ABT b.v. / Geonius Groep B.V.
 • Royal HaskoningDHV Nederland B.V.
 • Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.
 • Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

Perceel 2 (11 contractpartijen)

 • Antea Nederland B.V.
 • Arcadis Nederland B.V.
 • Combinatie Advin B.V. / Iv-Infra B.V. / Tauw B.V. / HKV Lijn in Water B.V.
 • Combinatie A-Quin B.V. / Delta Performance Improvement B.V.
 • Combinatie Arup B.V. / Nebest B.V.
 • Combinatie B.V. Ingenieursbureau Ir. K. Boorsma / CiCom & Copier B.V.
 • Combinatie LievenseCSO Milieu B.V. / LievenseCSO Infra B.V./ Ingenieursbureau Westenberg B.V.
 • VOF Movares Nederland B.V. / Infram B.V. / Goudappel Coffeng B.V.
 • Combinatie Stantec B.V. / ABT B.V. / Geonius Groep B.V.
 • Royal HaskoningDHV Nederland B.V.
 • Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

Perceel 3 (9 contractpartijen)

 • Antea Nederland B.V.
 • Arcadis Nederland B.V.
 • Combinatie Adviesbureau voor Bouwconstructies Wagemaker B.V. / Kragten B.V.
 • VOF Movares Nederland B.V. / Infram B.V. / Goudappel Coffeng B.V.
 • VOF Arup B.V. / Nebest B.V. / Twijnstra Gudde Mobiliteit & Infrastructuur B.V.
 • Combinatie Advin B.V. / Iv-Infra B.V. / Tauw B.V. / HKV Lijn in Water B.V.
 • Combinatie LievenseCSO Milieu B.V. / LievenseCSO Infra B.V. / Ingenieursbureau Westenberg B.V.
 • Royal HaskoningDHV Nederland B.V.
 • Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.