Samenwerking ingenieurs- en adviesdiensten

De ingenieurs- en adviesdienstensector is voor Rijkswaterstaat een belangrijke partner voor het realiseren van de projecten, voor elke fase, op elk moment.

Samenwerkingsraamovereenkomsten

Sinds 2021 zijn de samenwerkingsraamovereenkomsten voor ingenieurs- en adviesdiensten van kracht: de Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten en de Samenwerkingsraamovereenkomst Project- en Procesbeheersing. De Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten (SROK ID) bestaat uit 2 percelen:

 • perceel 1: Planuitwerking & Contractvoorbereiding (ingangsdatum: 1 juli 2021 )
 • perceel 2: Technisch Advies (ingangsdatum: 1 september 2021))

De verlengingsoptie van 1 jaar is voor beide percelen gelicht, waardoor Rijkswaterstaat uiterlijk tot respectievelijk 30 juni 2025 dan wel 31 augustus 2025 gebruik kan maken van de SROK ID.

De Samenwerkingsovereenkomst Project- & Procesbeheersing (SROK PPB) bestaat ook uit 2 percelen:

 • perceel 1: Projectbeheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)
 • perceel 2: Integrale Veiligheid.

Beide percelen zijn gestart op 1 juli 2021. De verlengingsoptie van 1 jaar is voor beide percelen gelicht, waardoor Rijkswaterstaat uiterlijk tot 30 juni 2025 gebruik kan maken van de SROK PPB.

De samenwerkingsraamovereenkomsten (SROKs) hebben een landelijke dekking. Alle organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat kunnen gebruik maken van de scope voor het uitbesteden van ingenieurs- en adviesdiensten.

De gehanteerde uitgangspunten

De samenwerkingsraamovereenkomsten voor ingenieurs- en adviesdiensten dragen bij aan een efficiënte en effectieve manier van het op de markt zetten en realiseren van diensten. Tevens investeren we met de SROKs in een verduurzaming van de relatie tussen de markt en Rijkswaterstaat. Via de samenwerkingsraamovereenkomsten draagt Rijkswaterstaat bij aan de Markt in Transitie.

Rijkswaterstaat is verheugd met de samenwerkingsraamovereenkomsten, die een impuls geven aan de samenwerking met de ingenieurs- en adviesmarkt. Ook dragen deze overeenkomsten bij aan de verdere professionalisering van de sector, waarbij de gezamenlijk opgestelde doelstellingen centraal staan:

 1. gezonde sector met toekomstperspectief;
 2. de goede, gezamenlijk doordachte opdracht;
 3. werkplezier voor iedereen;
 4. verkrijgen van een duurzame relatie;
 5. kennis, continuïteit en ontwikkeling;
 6. bijdragen aan de duurzaamheidsopgave in projecten.

De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt wordt verder gezamenlijk vormgegeven via het Samenwerkingsplatform Diensten GWW.

De SROK ID en de SROK PPB worden, teneinde het contractmanagement en beheer eenduidig en efficiënt op te pakken, beheerd door de Beheerorganisatie Raamcontracten (de BOR).

SROK Ingenieursdiensten

Perceel 1: Planuitwerking & Contractvoorbereiding

Het perceel Planuitwerking & Contractvoorbereiding (PC) is bedoeld voor multidisciplinaire en integrale opdrachten, die vaak meerjarig zijn en bijdragen aan de planuitwerking en de contractvoorbereiding van projecten. De opdrachten zijn product- en/of resultaatgericht. In dit perceel zijn 9 partijen gecontracteerd.

De opdrachten betreffen diensten waaronder: omgevingsactiviteiten, technische uitwerkingen en technische adviezen verstrekken, opleveren van planuitwerking en het uitvoeren van bijbehorende onderzoeken, de doorvertaling in contracten en backoffice-werkzaamheden tijdens de ontwerp-, contractvoorbereiding- en aanbestedingsfase.

Planuitwerking gaat zowel om de planologische plannen als de plannen die gemaakt worden voor nieuwbouw, renovatie en vervanging van de infrastructuur.

Perceel 2: Technisch advies

Het perceel Technisch advies (TA) is opgezet om specialistische adviezen uit te vragen en gespecialiseerde bureaus de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de raamovereenkomst. De opdrachten zijn product- en/of resultaatgericht en kunnen mono- of multidisciplinair worden uitgevraagd. In dit perceel zijn 21 partijen gecontracteerd.

De specialismen zijn gerelateerd aan 17 kennisvelden die vallen onder Bouw- en Onderhoudstechnologie, Assetmanagement en Leefomgeving (zie tabel Kennisvelden). Meer informatie over deze kennisvelden kunt u vinden via de website Samenwerkingsplatform. (Let op: om de informatie in te kunnen zien, maakt u eerst een account aan door u te registreren.)

Tabel kennisvelden

Bouw en Onderhoudstechnologie (B&OT)Assetmanagement (AM)Leefomgeving (LO)
1a. Werktuigbouw2a. Prestatiemanagement3a. Natuur en biodiversiteit
1b. Ecotechniek2b. Instandhoudings- en inspectiestrategieën3b. Geluid en trillingen
1c. Geotechniek, geohydrologie & bodem (inclusief grondwater)2c. Life cycle management3c. Luchtkwaliteit
1d. Waterbouw2d. Asset informatiemanagement
1e. Waterbouwkundige constructies2e. Onderhouds- & inspectiemethoden- en technieken
1f. Wegontwerp- en inrichting
1g. Wegenbouw
1h. Bruggen en viaducten

1i. Tunnels

SROK Project- & Procesbeheersing

Perceel 1: Projectbeheersing & Systeemgerichte Contractbeheersing

In de raamovereenkomst Project- en Procesbeheersing (SROK PPB) zijn Projectbeheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing gecombineerd in 1 perceel. Partijen in dit perceel hebben zelf, of in hun combinatie, de benodigde kennis om beide disciplines in te vullen. Dit kan synergie opleveren tussen deze disciplines met voordelen voor het project en de markt. In dit perceel zijn 16 partijen gecontracteerd.

Projectbeheersing

Projectbeheersing (PB) is verantwoordelijk voor het inrichten van de bedrijfsvoering bij de projecten binnen het aanleg- en onderhoudsproces. Belangrijke aspecten binnen de bedrijfsvoering zijn onder andere tijd, geld en kwaliteit.

Werkstromen binnen PB zijn:

 • stuur- en verantwoordingsinformatie;
 • baselinebeheer;
 • planningsmanagement;
 • kansen- en risicomanagement;
 • financieel management (wordt gefaseerd in eigen management genomen);
 • kwaliteitsmanagement;
 • capaciteitsmanagement.

Systeemgerichte Contractbeheersing

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is bedoeld voor de beheersing van contracten tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers waar SCB op wordt toegepast.

Werkstromen binnen SCB zijn:

 • coördinatie contractbeheersing;
 • toetsen;
 • waarnemingen.

Perceel 2: Integrale Veiligheid

Integrale veiligheid betreft de integrale borging van veiligheid binnen de Rijkswaterstaat aanleg– en onderhoudsprojecten: veilig werken aan een veilig product. In dit perceel zijn 12 partijen gecontracteerd.

Werkstromen binnen Integrale Veiligheid zijn:

 • coördinatie Integrale Veiligheid;
 • dossiervorming en projectdocumentatie Integrale Veiligheid;
 • veiligheidsrondes (Safety-Walks);
 • bijdrage (SCB) toetsen;
 • veiligheidsrapportages.

Samenwerken is essentieel

‘Bij deze overeenkomsten staat samenwerking centraal’, aldus Gijs Copic, afdelingshoofd Adviseurs Projectbeheersing Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat. 

‘Alleen door optimale samenwerking tussen markt en Rijkswaterstaat kunnen we zorgen dat we onze opgave op een efficiënte, doelmatige en ook flexibele wijze realiseren. Vandaar dat de naam van deze nieuwe overeenkomsten Samenwerkingsraamovereenkomst is geworden. We kijken ernaar uit om samen met de geselecteerde bureaus aan de slag te gaan.’

Onze partners

Voor de SROK Ingenieursdiensten zijn de volgende partijen geselecteerd:

SROK ID Perceel 1: Planuitwerking & Contractvoorbereiding: Antea Nederland B.V., Arcadis Nederland B.V., VOF Arup-Nebest, HaskoningDHV Nederland B.V., Combinatie IV-Infra/TAUW/HKV, SROK Movares/Goudappel/Infram, Combinatie Wagemaker/Kragten/Fugro, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V., Combinatie WSP/Sweco/Westenberg.

SROK ID Perceel 2: Technisch advies: Antea Nederland B.V., Arcadis Nederland B.V., Arthe Civil & Structure B.V., VOF Arup-Nebest, Aveco de Bondt B.V.-Asset Insight B.V., Movares Nederland BV, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V., Combinatie Audeta Ingenieurs, Combinatie Wagemaker/Kragten/Fugro, BOOT/ATKB/M+P, Combinatie Boost, Combinatie Geonius/ABT/Kiwa KOAC/Den Boer CCI, Combinatie INNOCY-Nobleo, Combinatie IV-Infra/TAUW, SROK Movares/Goudappel/Infram, Combinatie RPS/Boorsma B.V./Delta Pi/A-Quin/DGMR, Combinatie WSP/Sweco/Westenberg, HaskoningDHV Nederland B.V., IQIP B.V., ManEngenius B.V., Stantec B.V., Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

Voor de SROK Project- en procesbeheersing zijn de volgende partijen geselecteerd:

Projectbeheersing & Systeemgerichte contractbeheersing: Antea Nederland B.V., Arcadis Nederland B.V., CLAFIS-DHM, VOF Infram/Movares/Tripsolute-Kodos, Coöperatief Kristal Compagnie U.A, ManEngenius B.V., Missie3, Palladio-Nebest, Partners in Project- en Procesmanagement B.V., Combinatie Praeceptum-BouwQ, PricewaterhouseCoopers-AT Osborne, Combinatie HaskoningDHV-Wagemaker, TASK-Balance, Turner & Townsend Europe Limited, Van Dijk Employment Services-PIA combinatie, Combinatie Witteveen+Bos-Oxand.

SROK PPB Perceel 2: Integrale Veiligheid: Antea Nederland B.V., Arcadis Nederland B.V., BK Ingenieurs-Kragten, Jansen Arbeidsveiligheid Advies, Kader Consultancy & Interim B.V., Movares Nederland B.V., Palladio-Nebest, HaskoningDHV-Wagemaker, Combinatie Syntraal/Innocy/Paltrock, Combinatie Tripsolute/Grind Advies, Van Dijk Employment Services, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.