Vragenlijst prestatiemeten

Rijkswaterstaat wil graag de samenwerking met marktpartijen verbeteren en nog professioneler maken. Dat gebeurt onder andere door iedere 3 maanden een beoordeling te plannen, met de ingevulde vragenlijst Prestatiemeten.

De vragenlijst helpt om de samenwerking te beoordelen en als dat nodig is bij te sturen.

Goede samenwerking

Een goede samenwerking voorkomt dat we elkaar verkeerd begrijpen. Door een prettig en regelmatig contact tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer, voorkom je dat je langs elkaar heen werkt en praat. Je merkt eerder risico’s en problemen en je kunt sneller bijsturen waar dat nodig is.