N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

Waarom

  • Op een aantal locaties op Schouwen-Duiveland is sprake van onveilige, ongeregelde kruisingen voor fietsen en auto’s.
  • Dit leidt tot onveilige situaties voor kruisend fiets- en autoverkeer.
  • Daarom leggen we rotondes en fietstunnels aan.
  • Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg van 5 nieuwe rotondes in de N57 en de N59

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder tijdens de aanleg van de rotondes is niet te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met wegafzettingen, rijbaanversmallingen of extra reistijd. De carpoolplaats bij Serooskerke blijft tijdens de werkzaamheden te bereiken.

Om de hinder zoveel mogelijk te verminderen, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af. Ook werken we als dat mogelijk is op rustige tijdstippen. We informeren de weggebruiker over geplande werkzaamheden en omleidingsroutes.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
-

De planning van de aanleg van de rotondes bij Serooskerke is op dit moment nog niet bekend.

Bekijk de hele planning

Nieuws