N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

Waarom

  • Op een aantal locaties op Schouwen-Duiveland is sprake van onveilige, ongeregelde kruisingen voor fietsen en auto’s.
  • Dit leidt tot onveilige situaties voor kruisend fiets- en autoverkeer.
  • Daarom leggen we rotondes en fietstunnels aan.
  • Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg van 5 nieuwe rotondes in de N57 en de N59

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder tijdens de aanleg van de rotondes is niet te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met wegafzettingen, rijbaanversmallingen of extra reistijd. De carpoolplaats bij Serooskerke blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen. We informeren de weggebruiker over geplande werkzaamheden en omleidingsroutes.

Wanneer

Gereed: eind 2022
Februari - april 2021

Realisatie van 2 rotondes bij de aansluiting van de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg aan de N57.

16 april 21.00 uur – 19 april 05.00 uur

N57 tussen rotonde Steursweg (Burgh-Haamstede) en Neeltje Jans (Oosterscheldekering) in beide richtingen afgesloten.

Vanaf 19 april 05.00 uur

Rotondes Daleboutsweg en Westenschouwen (N57 bij Burgh-Haamstede) open voor verkeer.

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Online informatieavond aanleg rotondes Burgh-Haamstede

Rijkswaterstaat en aannemer Boskalis informeren u over de aanleg van de 2 rotondes bij Burgh-Haamstede op Schouwen-Duiveland. Bekijk hieronder de video over de online informatieavond, gehouden op 15 oktober 2020.

Stel uw vraag over het project N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

Welkom bij de digitale informatieavond Aanleg Rotondes Burgh-Haamstede Rijkswaterstaat Ð Boskalis 15 oktober 2020 Anneloes Lockefeer, host: ÔGoedenavond, namens Rijkswaterstaat heet ik u van harte welkom bij deze digitale informatieavond over de aanleg van twee rotondes bij Burgh-Haamstede. Mijn naam is Anneloes Lockefeer en ik ben de host van deze avond. Rijkswaterstaat wilde eigenlijk een inloopbijeenkomst organiseren in het gebied waar de rotondes worden aangelegd. Maar door de coronamaatregelen is dat niet mogelijk en daarom hebben we ervoor gekozen om deze digitale avond te organiseren. Voordeel is in ieder geval dat u hem dan kunt terugkijken op het moment dat het u uitkomt. Heeft u tijdens of na afloop van deze avond vragen? Dan kunt u altijd een mailtje sturen naar rotondeszeeland@rws.nl en dan krijgt u antwoord. Vanavond laten we twee mensen aan het woord. Harm van Dam, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. Die geeft wat achtergronden en vertelt waarom eigenlijk de rotondes worden aangelegd. En Laura Winkelmann, omgevingsmanager van de aannemer Boskalis. En die gaat vertellen wanneer en hoe de rotondes gebouwd worden, wat u daarvan gaat merken en ze laat ons zien hoe de rotondes er uiteindelijk uit komen te zien. Maar we beginnen bij Harm. Harm, er wordt al heel lang gesproken over de aanleg van deze rotondes. Ben je zelf ook al al die jaren betrokken geweest bij dit project?Õ Harm van Dam, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: ÔNee, ik ben sinds dit voorjaar betrokken bij dit project. Dus eigenlijk echt de voorbereiding van de uitvoering en de uitvoeringsfase. Dus we gaan nu starten, we gaan naar buiten en volgens mij doen we het hiervoor.Õ Anneloes Lockefeer: ÔWe hebben het over de rotondes bij Burgh-Haamstede. Waar komen die nou precies?Õ Harm van Dam: ÔDe eerste rotonde die komt bij de kruising richting Westenschouwen. Dus eigenlijk de kruising Kraaijensteinweg en de Cauersweg. Die noemen we ook rotonde Westenschouwen. De tweede rotonde, de rotonde bij de Daleboutsweg, heet vanzelfsprekend ook de rotonde Daleboutsweg.Õ Anneloes Lockefeer: ÔEn waarom komen ze nou precies op deze locaties, de rotondes?Õ Harm van Dam: ÔDeze locaties zijn uit onderzoek gebleken niet veilig genoeg. Het zijn hele drukke kruisingen. Je ziet dat het verkeer moet afremmen om af te slaan. Soms zelfs stil staan om af te slaan. Dus dan heb je grote snelheidsverschillen op de N57. Ook het verkeer wat de weg op moet is heel lastig. Vanuit een stilstaande positie met weinig overzicht ga je de weg op. En als laatste, en niet onbelangrijk, voor de fietsers is het ook een lastig punt om over te steken. En dat gaan wij veel veiliger maken.Õ Anneloes Lockefeer: ÔDus het is vooral om de verkeersveiligheid te doen. Of eigenlijk de onveiligheid, om het op te lossen. Nou is dit niet de enige locatie waar rotondes komen op Schouwen-Duiveland. Er zijn er nog een paar. Kan je daar iets over vertellen?Õ Harm van Dam: ÔJa, we gaan ook bij Serooskerke twee rotondes aanleggen. De eerste rotonde Serooskerkseweg, die in de nieuwe situatie de N57 en de N59 met elkaar verbindt. Dan gaan we bij de huidige Stoofweg een rotonde aanleggen. Tussen die twee rotondes komt een nieuw stuk N57. Dus de verbinding zal ook wat veranderen. Dat is ook te zien op de kaartjes die op de website staan. En bijzonder bij deze twee rotondes is ook dat er voor de fietsers een aparte fietsonderdoorgang is.Õ Anneloes Lockefeer: ÔEn is dat de enige locatie?Õ Harm van Dam: ÔIk was hem bijna vergeten: ook bij de Zwaardweg op de N59 gaan wij nog een nieuwe rotonde aanleggen. Maar we gaan nu eerst aan de slag bij Burgh-Haamstede.Õ Anneloes Lockefeer: ÔOkŽ. Is er al wat te zien van de werkzaamheden?Õ Harm van Dam: ÔJazeker. Buiten staat er al een keet van onze aannemer. We zijn al aan de slag met het verleggen van kabels en leidingen. Er zijn al graafwerkzaamheden voor de weg. Je ziet dat er al sloten worden gegraven. Dus ja, de aannemer is volop bezig buiten.Õ Anneloes Lockefeer: ÔOkŽ, dan is het nu tijd om de aannemer eens aan het woord te laten. Laura, jij werkt voor Boskalis. Hoe lang is Boskalis al betrokken bij dit project?Õ Laura Winkelmann, omgevingsmanager Boskalis: ÔBoskalis is al een tijdje betrokken, als we het zo mogen zeggen. We zijn in het najaar van 2019 begonnen met de voorbereidingen. Toen zijn we gestart met onderzoeken wat het project precies inhield en het plannen daarvan. Verder hebben we in februari van dit jaar officieel de opdracht gekregen om de rotondes ook daadwerkelijk te gaan realiseren.Õ Anneloes Lockefeer: ÔKan je ons laten zien hoe de rotondes eruit komen te zien?Õ Laura Winkelmann: ÔJazeker. We hebben twee rotondes natuurlijk. Zullen we eerst maar beginnen met de rotonde Westenschouwen. De rotonde Westenschouwen wordt een enkelstrookrotonde. Dus dat betekent dat je maar met ŽŽn baan tegelijkertijd de rotonde over kan. Kenmerkend aan deze rotonde is dat het fietspad aan de noordkant van de kruising langs de Kraaijensteinweg, die blijft gehandhaafd, daar doen we niets aan. Verder zie je dat de rotonde wat meer naar het oosten gaat verschuiven. Dit doen we echt om ruimte te cre‘ren, om onder andere die rotonde te kunnen maken. Verder zullen we tijdens de werkzaamheden, terwijl we de rotonde aan het realiseren zijn, een zogenaamde bypass aanleggen. Die bypass komt eigenlijk op het plaatje links van de rotonde te liggen. Dat betekent dat het verkeer gewoon op de N57 door kan rijden, terwijl wij de rotonde volledig realiseren en die klaarligt om aan te sluiten op de huidige N57. Dan hebben we de rotonde Daleboutsweg. De rotonde Daleboutsweg wordt ook zoÕn enkelstrookrotonde. Deze zal echt op de huidige kruising komen te liggen. Hierbij zie je dus eigenlijk ook in het plaatje dat daar meer voor de fietsers aan de hand is. Het huidige fietspad dat de Daleboutsweg oversteekt, gaat een klein bocht maken. Daar wordt een veilige oversteekplaats voor gecre‘erd. En hetzelfde geldt voor fietsers die de N57 de andere kant op willen oversteken, die kunnen dan ook veilig de N57 kruisen. Verder zie je dat deze rotonde wat lastiger te realiseren is. Hier kunnen we geen bypass maken en moeten we hem eigenlijk buiten het verkeer realiseren. Dus deze wordt tijdens de afsluiting verder gerealiseerd. Anneloes Lockefeer: ÔZo gaat het dus uiteindelijk worden, maar wat moet er nou allemaal gebeuren om ervoor te zorgen dat ze er zo uit komen te zien?Õ Laura Winkelmann: ÔDe aankomende maanden zal er nog wel flink wat gaan gebeuren, voordat die rotondes daadwerkelijk daar liggen. Een van de eerste stappen is het aanbrengen van de voorbelasting. De voorbelasting is eigenlijk het neerleggen van een laag zand of grond om te voorkomen dat uiteindelijk er ongewenste zakkingen ontstaan onder de rotondes. Het zorgt er eigenlijk voor dat de ondergrond stevig genoeg is, waardoor de rotonde erop gebouwd kan worden. Dat wordt op dit moment gedaan. Op dit moment worden ook de watergangen gegraven. En wat Harm ook al zei, kabels en leidingen worden verlegd. Dan moet de voorbelasting een tijdje liggen om daadwerkelijk die zakking voor elkaar te krijgen. Dan zullen er rond februari weer werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dan zal onder andere de bypass bij de rotonde Westenschouwen aangelegd worden Žn dan zal de verdere start van de rotondes gedaan worden. Dan zal er een fundering aangebracht worden om de rotonde uiteindelijk op te bouwen. Dan zal er alvast een deel van de openbare verlichting aangelegd worden. En dan, uiteindelijk, zullen ze aangesloten worden op de weg.Õ Anneloes Lockefeer: ÔEn dat aansluiten op de weg, hoe gaat dat?Õ Laura Winkelmann: ÔDaarvoor moet een zogenaamde weekendafsluiting worden gedaan. Dan zal de N57 voor een groot deel afgesloten worden. Vanaf de rotonde bij de Banjaard Ð dus over de Oosterscheldekering Ð zal de afsluiting beginnen en die zal helemaal doorlopen tot aan de kruising bij de Steursweg, bij de rotonde. Dit is echt nodig, zodat wij tijdens dit weekend de rotondes netjes kunnen aansluiten op de weg, waardoor je na het weekend over de rotondes heen kunt rijden.Õ Anneloes Lockefeer: ÔLaura, je vertelt net dat de weg wordt afgesloten, tijdens dat weekend dat die rotondes worden aangesloten op de bestaande weg, tussen de Banjaard en Westenschouwen. Dat mensen moeten omrijden via de Zeelandbrug. Is Neeltje Jans dan nog wel bereikbaar in dat weekend?Õ Laura Winkelmann: ÔJa, Neeltje Jans is zeker weten nog bereikbaar. Dat verkeer kan gewoon nog steeds naar Neeltje Jans. Maar weet wel dat je na Neeltje Jans niet meer verder kunt, aangezien er geen andere omleidingsroutes zijn op Schouwen-Duiveland zelf. Dus dan wordt het verkeer vanaf de rotonde, dat naar Schouwen-Duiveland wilt, bij de Banjaard omgeleid via de Zeelandbrug.Õ Anneloes Lockefeer: ÔDus als je bij de Banjaard staat en je wilt naar Schouwen-Duiveland, dan moet je sowieso via de Zeelandbrug?Õ Laura Winkelmann: ÔInderdaad. Dan is de Zeelandbrug het enige alternatief.Õ Anneloes Lockefeer: ÔEn hoelang doen mensen dan extra erover om op Schouwen-Duiveland te komen, of andersom van Schouwen-Duiveland naar Walcheren?Õ Laura Winkelmann: ÔJa, dat zal een goed half uur zijn dat je moet gaan omrijden.Õ Anneloes Lockefeer: ÔJa, dat zullen ze wel merken.Õ Laura Winkelmann: ÔMaar in dat opzicht: het is maar voor ŽŽn weekendje.Õ Anneloes Lockefeer: ÔDus in ŽŽn weekend wordt de weg afgesloten om de rotondes aan te sluiten. Zal de omgeving nog meer merken van de aanleg van deze rotondes? Kunnen ze daar last van hebben?Õ Laura Winkelmann: ÔUiteraard, werkzaamheden gaan altijd wel gepaard met enige hinder. Voor de weggebruikers zal het zo zijn dat we zoveel mogelijk buiten het verkeer proberen te bouwen. Dus, zoals we net al zagen met de bypass, het verkeer kan gewoon door blijven rijden, terwijl wij de hele rotonde verder realiseren. Er wonen natuurlijk ook direct mensen langs het werk. Deze zullen misschien inderdaad wel wat hinder gaan ondervinden, dat ze wat meer werkverkeer zullen zien rijden. Maar uiteraard, zij zijn de buren van ons project, dus die benaderen wij ook individueel.Õ Anneloes Lockefeer: ÔEn hoe zit het met de snelheid van het verkeer tijdens de aanleg van de rotondes. Gaat daar nog iets aan veranderen?Õ Laura Winkelmann: ÔTijdens de aanleg van de rotondes geldt er een kleine snelheidsbeperking. Verder zal het verkeer er niet veel van merken.Õ Anneloes Lockefeer: ÔDe omgeving gaat er ook wel wat van merken. Harm, hoe gaat Rijkswaterstaat alle inwoners en weggebruikers op de hoogte houden van deze werkzaamheden en alles wat daaromheen hangt?Õ Harm van Dam: ÔAllereerst zullen wij als er wat nieuws te melden is dat gewoon op onze website vermelden. Daarnaast, zoals Laura ook al aangaf, onze buren van het project zullen wij persoonlijk benaderen of met een brief. Daarnaast hebben wij berichtgeving in de krant, social media en zo proberen wij iedereen op de hoogte te houden. En wat betreft de weggebruiker, die zal met name door borden op de hoogte worden gehouden. Dus hoe ze moeten omrijden, wat de snelheidsbeperking is, of alle andere belangrijke zaken die voor de weggebruiker gelden.Õ Anneloes Lockefeer: ÔOkŽ. En mochten mensen vragen hebben, dan kunnen ze altijd nog een mailtje sturen naar rotondeszeeland@rws.nl. Dan krijgen ze antwoord. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze informatieavond. Bedankt voor het kijken.Õ Vragen? Mail naar rotondeszeeland@rws.nl Een productie van Rijkswaterstaat ©2020

Nieuws

Meer nieuws