Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Waarom

  • Diverse bruggen, tunnels en wegen in Zuid-Holland stammen uit de jaren 50 en 60. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden.
  • We renoveren en vervangen daarom tot 2030 een groot aantal werken. De bruggen, tunnels en wegen worden hierdoor veiliger en duurzamer.
  • Door de renovatie en vervanging zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renovatie, vervanging en aanleg van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen
vervangen ict-systemen in bruggen, tunnels en wegen

Voice-over: Dit zijn Naomi, Glenn, Aukje en Anna. De komende jaren gaan zij, net als u, merken dat er In Zuid-Holland flink aan de weg wordt gewerkt. Dat kan overlast veroorzaken. En dat is vervelend, maar onvermijdelijk. Ron Veenstra, inspecteur: In Nederland hebben we één van de beste wegennetten ter wereld. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Daarom zijn we bij Rijkswaterstaat continu bezig met onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten. De komende jaren zullen veel van deze werken een grote onderhoudsbeurt krijgen. Pakketbezorger Glenn: Oké, maar waarom moet er dan nu zoveel aan onderhoud worden gedaan? Willy Dekker, directeur: In Zuid-Holland vind je de meeste beweegbare bruggen, tunnels en waterwerken van Nederland. Veel van deze infrastructuur is al aardig op leeftijd. Sommige bruggen en tunnels moeten gemoderniseerd worden en andere moeten we versterken of deels vervangen. Daarnaast plaatsen we ook nieuwe bedieningssystemen die het gebruik ervan veiliger en betrouwbaarder maken. Oma Aukje: Hmm.., is het nu wel veilig dan? Bert Smink, technisch manager: Ja, Nederlandse tunnels en bruggen zijn veilig. Tot aan een renovatie of vervanging houden we deze bruggen, tunnels en viaducten extra in de gaten. In sommige gevallen is de kans op storingen of onverwachte werkzaamheden wel iets groter. Zakenvrouw Naomi: Hoe lang gaan al die werkzaamheden eigenlijk duren? Claudia van Krogten-Lutterman, netwerkplanner We hebben hier in Zuid-Holland een druk gebruikt wegennet, dat kan niet zomaar dicht. We moeten ook alles zorgvuldig plannen en afstemmen met andere wegbeheerders, zoals gemeenten en provincies. Het onderhoud wordt daarom bewust over vele jaren gespreid. Kind Anna: Ik kom straks toch nog wel op tijd bij oma? Ron Veenstra, inspecteur: Met de vele onderhoudsprojecten die op stapel staan is verkeershinder onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet er tijdens de uitvoering wel alles aan om deze hinder te beperken. En we houden we u op de hoogte. Zo kunt u goed voorbereid op weg. Oma Aukje: En hoe weet ik wat er bij ons in de buurt allemaal gepland is? Voice-over: Wilt u weten wat er de komende jaren in uw omgeving gaat gebeuren? Kijk dan op rws.nl/bereikbaarzh of volg ons via twitter @RWS_WNZ. Zo zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat u als weggebruiker ook in de toekomst vlot en veilig op uw bestemming komt.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Door niet alles tegelijk aan te pakken, voorkomen we onnodige verkeershinder. We plannen ieder onderhoudsproject zorgvuldig en houden wegafsluitingen zo kort mogelijk. Bekijk hieronder of er de komende periode bij u in de buurt werkzaamheden gepland staan.

Hinder voor de scheepvaart

Bekijk de geplande werkzaamheden aan de vaarwegen of lees de scheepvaartberichten voor de actuele situatie.

Wanneer

Om de regio bereikbaar te houden, spreidt Rijkswaterstaat de onderhoudsprojecten uit over vele jaren. De planning kent een getrapte aanpak. We weten voor alle projecten dat er iets moet gebeuren, maar nog niet precies wat. De exacte invulling van de werkzaamheden vindt plaats in een planfase. Hierin analyseren we de inspectie-rapporten en voeren we aanvullende berekeningen en onderzoeken uit. Voor een deel van de projecten is de planfase al gestart, voor andere projecten volgt de planfase later. Het is voor deze laatste categorie projecten niet mogelijk nu al een exacte planning af te geven. Door het slim combineren van werkzaamheden proberen we verkeershinder te beperken.

Onderstaande planning is van april 2020.

Gereed: rond 2030
2020-2021
Meerdere werkzaamheden rond Dordrecht, onder andere afronding renovatie Wantijbrug en N3. Openstelling tijdelijke Suurhoffbrug.
2022-2023
Vervanging klep Haringvlietbrug. Start renovatie Heinenoordtunnel en Spijkenisserbrug.
2024 en later
Renovatie overige bruggen en tunnels. Oplevering van onder andere A16 Rotterdam en Blankenburgverbinding.

Bekijk de planning van alle werkzaamheden

* De vaststelling van het Tracébesluit A67/A73 knooppunt Zaarderheiken loopt vertraging op.

Deze planning is onder voorbehoud.

Projecten

In totaal renoveert en vervangt Rijkswaterstaat de komende jaren 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen.

Bekijk alle projecten

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook