A20: verbreding Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

A20: verbreding Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Waarom

  • De snelweg A20 vervult een cruciale rol voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Greenport, Westland-Oostland en Greenport Boskoop en als verbinding tussen Utrecht en Rotterdam.
  • Het weggedeelte tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda bestaat als enige deel van de A20 uit 2x2 rijstroken. In beide richtingen staan dagelijks files en er gebeuren veel ongevallen.
  • Door de groei van het verkeer worden de problemen rond de doorstroming en de verkeersveiligheid steeds groter. Die problemen pakken we aan.
  • We nemen ook maatregelen om geluidshinder te beperken.

Meer doelen en resultaten

Hoe

verbreden snelweg A20 en deel snelweg A12 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda van 2x2 naar 2x3 rijstroken

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden en de werkzaamheden die volgens planning vanaf 2023 plaatsvinden, kunt u hinder ondervinden. Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Gereed: 2026 - 2028
2019 – 2024

Voorbereiding realisatie

Medio 2021

Ontwerp Saneringsbesluit (OSB), voor aanpak geluidhinder gereed

Eind 2021

Saneringsbesluit (SB) voor aanpak geluidhinder genomen

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.