A27: verbetering traject Houten - Hooipolder

Waarom

  • Op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder staan automobilisten vaak in de file.
  • Rijkswaterstaat breidt de A27 uit om de doorstroming te verbeteren.
  • Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

Meer doelen en resultaten

Hoe

extra rij- en spitsstroken

47 km

aan snelweg pakken we aan

Bekijk de projectwebsite A27 Houten-Hooipolder

Toelichting projectplannen

Op de interactieve tracékaart op de projectwebsite A27 Houten - Hooipolder kunt u het nieuwe ontwerp van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder raadplegen. Standaard tonen we het tracébesluit. Op de geluidskaart vindt u meer informatie over de geluidsbelasting na de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder.

Op de website van Platform Participatie staan alle documenten die horen bij het tracébesluit (TB) en saneringsbesluit SB) A27 Houten - Hooipolder. Een omschrijving van de plannen is ook te vinden in de samenvatting van het tracébesluit.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het doen van metingen, grondonderzoeken en bouwrijp maken zijn gestart. Op dit moment is er nog geen hinder voor het wegverkeer.

Wanneer

Start realisatie: 2023
2026

Openstelling knooppunt Hooipolder

2029-2031

Openstelling zuidelijk tracé, Everdingen-Hooipolder

2029-2031

Openstelling noordelijk tracé, Houten-Everdingen

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws