Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidoverlast woningen

Waarom

  • Langs de rijkswegen kan verkeersgeluid voor hinder zorgen bij omwonenden.
  • Uit onze berekeningen blijkt dat het geluid bij veel woningen boven de saneringsdrempel ligt.
  • Het MJPG gaat de hinder bij veel woningen verminderen.

Hoe

geluidberekeningen

stiller asfalt, geluidschermen en/of geluidisolatie voor woningen

Naar de geluidmaatregelenkaart

Wat is de saneringsdrempel?

De saneringsdrempel is de grens die we stellen aan het geluidniveau van de weg op de gevel van een woning (in de meeste gevallen 65 dB). Is het geluid van rijkswegen aan de buitenzijde bij een woningen boven de saneringsdrempel van 65 dB, dan wordt er onder bepaalde voorwaarden gesaneerd. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd.

Wanneer

In totaal zijn er ongeveer 20 regionale geluidsaneringsplannen, die elk hun eigen planning hebben. Zie daarvoor de overzichtskaart hieronder. De uitvoering van het gehele MJPG duurt naar verwachting uiterlijk tot en met 2027.

Klik op de kaart om de regionale plannen te bekijken.

Waarom welke woningen?

Welke woningen in aanmerking komen voor geluidsanering en welke niet, hangt af van de regels voor geluidsanering. Daarom kan het gebeuren dat in dezelfde wijk of zelfs dezelfde straat sommige woningen wel saneringswoning zijn en andere niet. We leggen het hier ‘Waarom welke woningen?’ voor u uit.

Nederland is klein. En met 17 miljoen inwoners, 3000 km aan Rijkswegen en 10 miljoen auto’s en vrachtwagens is het ook behoorlijk druk. Al dat verkeer op de rijkswegen maakt geluid. Dat kunnen we niet voorkomen maar wel beheersen. In deze video laten we u één van de manieren zien waarop Rijkswaterstaat dit doet. Bij woningen waar al lang sprake is van een te hoge geluidbelasting, pakt Rijkswaterstaat het geluid aan. Dit gebeurt in het meerjarenprogramma geluidsanering. Of kort gezegd, MJPG. We zoeken de meest efficiënte manier om het geluid terug te dringen. Het liefst pakken we het geluid bij de bron aan, zoals met het aanbrengen van stiller asfalt. Een andere maatregel is geluidschermen plaatsen. Of het aanbrengen van gevelisolatie bij woningen, zoals het plaatsen van dubbelglas of het dichten van kieren. Welke geluidmaatregelen waar komen, stelt de minister vast in geluidsaneringsplannen. Op deze plannen kunt u reageren. Als de geluidsaneringsplannen definitief zijn, voeren we de maatregelen uit. Daarna berekenen we jaarlijks het geluid opnieuw. Overschrijdt het geluid de wettelijke grens, dan onderzoeken we maatregelen. Zo brengen én houden we het geluid voor omwonenden onder de gestelde grens. Wilt u meer weten over hoe Rijkswaterstaat het geluid aanpakt?

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het regionale geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG), neem dan contact met ons op.

Nieuws