Aanpak

Het geluid aanpakken bij de bron heeft de voorkeur. Daarom hebben we eerst gekeken of stiller asfalt het gewenste resultaat oplevert. Daarna hebben we berekend of een geluidscherm of geluidwal uitkomst kon bieden. Als is gebleken dat deze maatregelen niet voldoende of niet mogelijk zijn, kunnen we overgaan tot gevelisolatieonderzoek.

Zo gaan we te werk

Als uit onze berekeningen is gebleken dat het geluidniveau aan de buitenzijde van een woning boven de saneringsdrempel ligt, dan hebben we berekend met welke geluidmaatregel(en) het geluid verminderd kan worden. Komt het geluid niet boven de saneringsdrempel dan verandert er niets.

Stiller asfalt

De meeste geluidbelasting van rijkswegen komt van het geluid van autobanden op de weg. Daarom helpt het aanbrengen van stil asfalt, zoals 2-laags zoab, om de geluidbelasting in de omgeving te verlagen.

Geluidschermen en geluidwallen

Ook een geluidscherm of geluidwal kan een goede maatregel zijn om de geluidbelasting van een rijksweg te verminderen. Het luistert wel nauw op welke plek je een scherm of wal plaatst, wat het materiaal en de vorm is en hoe hoog je de afscherming maakt. Bij het plaatsen van een geluidscherm houden we rekening met een veilige doorstroming van het verkeer en ook zoveel mogelijk met het plaatselijke landschap.

Gevelisolatie

Indien nodig gaan we over tot geluidisolatie van de woning. Dit is alleen nodig, wanneer uit het gevelisolatieonderzoek is gebleken dat het geluidniveau binnenshuis boven de norm ligt. In overleg met de bewoner bespreken we waar geluidwerende voorzieningen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het dichten van kieren of het aanbrengen van geluidwerend (dubbel)glas. Rijkswaterstaat brengt de geluidisolatie alleen aan met uw toestemming.

Gevelisolatie, hoe werkt het?

Komt uw woning in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek, dan kan uw woning alleen met uw toestemming onderzocht en, indien nodig, geïsoleerd worden. Een ingenieursbureau komt bij u langs om het onderzoek uit te voeren. Als uw woning in aanmerking komt voor het onderzoek dan ontvangt u binnen een half jaar na het definitieve geluidsaneringsplan een brief met meer informatie en het verzoek om toestemming voor het gevelisolatieonderzoek te geven. Voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Weg zijn de meeste gevelisolatieonderzoeken al uitgevoerd.

Kijken naar de kosten

Rijkswaterstaat is verplicht om zich bij het bepalen van de maatregelen te houden aan het zogeheten doelmatigheidscriterium. Dat wil zeggen dat we steeds het effect van de geluidmaatregel en de kosten ervan afwegen. Als bijvoorbeeld een geluidscherm voor een buurt maar een kleine geluidvermindering oplevert, gaan we over tot gevelisolatieonderzoek.

Ook beschermd in de toekomst

Ook na uitvoering van het Meerjarenprogramma Geluidsanering, of MJPG, blijven omwonenden beschermd. Om deze bescherming te bieden, berekenen we jaarlijks de geluidproductie langs de rijkswegen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG), neem dan contact met ons op.

Onderliggende pagina