Planning per saneringsplan

In totaal zijn er ruim 20 regionale geluidsaneringsplannen. In deze plannen staat welke maatregelen waar komen.

Ieder geluidsaneringsplan heeft een eigen planning, zie daarvoor de onderstaande overzichtskaart. De geluidmaatregelen van het gehele MJPG worden naar verwachting in 2027 afgerond.

Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als we stil asfalt aanbrengen tijdens andere geplande werkzaamheden na 2027. Of als het langer duurt voordat een geluidsaneringsplan onherroepelijk is door de behandeling van ingediende beroepen bij de Raad van State.

Wilt u weten of er in uw omgeving vanuit het MJPG geluidmaatregelen komen? In de geluidmaatregelenkaart vindt u informatie over waar welke geluidmaatregel komt en wanneer deze wordt gerealiseerd. U zoekt eenvoudig door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren. Of klik op uw provincie in de kaart hieronder om de plannen per regio te bekijken.

Klik op de kaart om de regionale plannen te bekijken.

Officiële procedure

Bureau Sanering Verkeerslawaai publiceert de geluidsaneringsplannen. Tegen ontwerpgeluidsaneringsplannen kan een zienswijze worden ingediend en tegen definitieve geluidsaneringsplannen een beroep bij de Raad van State. De meeste geluidsaneringsplannen hebben deze procedure al doorlopen, zie hiervoor de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Rijkswaterstaat heeft de bewoners van de bij geluidsanering betrokken woningen per brief over de procedure geïnformeerd.