Planning per saneringsplan

In totaal komen er 20 regionale geluidsaneringsplannen, waarin staat waar welke geluidmaatregelen komen. Wanneer uw woning aan de beurt is, hangt onder meer af van de hoogte van het berekende geluidniveau. De woningen waar het geluid van de rijkswegen het hardst is, worden namelijk als eerste aangepakt.

Ieder geluidsaneringsplan heeft een eigen planning, zie daarvoor de onderstaande overzichtskaart. De geluidmaatregelen van het gehele MJPG worden naar verwachting in 2027 afgerond, behalve wanneer we het aanbrengen van stil asfalt laten samenvallen met andere werkzaamheden op dezelfde weg die vlak na 2027 staan gepland.

Klik op de kaart om de regionale plannen te bekijken.

Officiële procedure

In totaal komen er 20 regionale geluidsaneringsplannen, waarin staat welke geluidmaatregelen waar komen. Wanneer de ontwerpgeluidsaneringsplannen klaar zijn, vindt u ze op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai bij ‘Vaststellen saneringsplannen’.

U heeft na de publicatie 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Hoe dat moet, leest u ook op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. De minister bekijkt alle zienswijzen voor zij een besluit neemt. Daarna wordt er een definitief besluit genomen. Heeft u het idee dat er niet op de goede manier rekening is gehouden met uw zienswijze? Dan kunt u in beroep gaan.

Rijkswaterstaat informeert de bewoners van de, bij geluidsanering betrokken, woningen per brief over de procedure.