In beeld: versterking brug A7

Op deze pagina geven we updates van de versterking van de Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug in foto’s.

Opbouwen nieuwe wegindeling

05 april 2024 tot en met 07 april 2024

Voor de aannemer van start kan met de werkzaamheden aan de brug, moeten eerst het werkvak en de nieuwe verkeerssituatie ingericht worden. 

De aannemer sluit eerst de westkant van de brug af. Op die kant starten de werkzaamheden. Het verkeer rijdt op 4 versmalde rijstroken over de andere helft van de brug.

Start werkzaamheden

8 april 2024

Op 8 april 2024 is de aannemer gestart met de werkzaamheden aan de Korporaal van de Mariniers Jeroen Houwelingbrug. Het verwijderen van het asfalt is de eerste stap.

Eerste boorwerkzaamheden

2 mei 2024

We zijn gestart met boren in de brug. Mitchell van der Waart heeft met een drone beelden gemaakt van de werkzaamheden. We zien het project vanuit een nieuw perspectief.

29 mei 2024

De boorwerkzaamheden aan de westkant van de brug zijn bijna afgerond. Mitchell van der Waart heeft nieuwe dronebeelden gemaakt van de werkzaamheden.

Boorwerkzaamheden fase 1 bijna afgerond

3 juni 2024

De boorwerkzaamheden van fase 1 zijn bijna afgerond. Ook is de wapening inmiddels bijna overal aangebracht aan deze kant van de brug. We zijn nu nog bezig met het herstel van de koppelbalken, het storten van beton en het aanbrengen van het nieuwe asfalt en de belijning. Daarna kunnen we starten met de voorbereidingen voor fase 2 op de andere kant van de brug.

Betonstorten

5 juni 2024

Het boren aan de westkant van de brug is afgerond. Het staal is aangebracht. Het is tijd om nieuw beton te storten. De foto’s zijn gemaakt door Mitchell van der Waart.