A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Waarom

  • De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk.
  • De filedruk zal na 2020 fors toenemen, waardoor het nodig is om een aantal maatregelen te nemen.
  • In de structuurvisie Corridor Amsterdam – Hoorn is vastgelegd welke maatregelen de voorkeur hebben voor verdere uitwerking.
  • Hierdoor kunnen weggebruikers zich ook in de toekomst op een vlotte en veilige wijze verplaatsen op het traject Amsterdam–Hoorn.

Inzage Structuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn

Hoe

verbreden snelwegen A7 en A8

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
2021 Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport A7/A8 Amsterdam – Hoorn
2023

Ontwerp Tracébesluit en Project MER (OTB/MER) in procedure

2025

Vaststelling tracébesluit

Deze planning is onder voorbehoud.

Bekijk de aanpak

Stel uw vraag over het project A7/A8 Amsterdam - Hoorn

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's