A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Waarom

  • De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk.
  • De filedruk zal na 2020 fors toenemen, waardoor het nodig is om een aantal maatregelen te nemen.
  • In de structuurvisie Corridor Amsterdam – Hoorn is vastgelegd welke maatregelen de voorkeur hebben voor verdere uitwerking.
  • Hierdoor kunnen weggebruikers zich ook in de toekomst op een vlotte en veilige wijze verplaatsen op het traject Amsterdam–Hoorn.

Inzage Structuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn

Hoe

verbreden snelwegen A7 en A8

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2022

Ontwerptracébesluit en Project MER (OTB/MER) in procedure

2023 - 2025

Vaststelling Tracébesluit

Vanaf 2025

Realisatie

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina's