A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam - Hoorn

Waarom

  • De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk.
  • De filedruk zal na 2020 fors toenemen, waardoor het nodig is om een aantal maatregelen te nemen.
  • In de structuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn is vastgelegd welke maatregelen de voorkeur hebben voor verdere uitwerking.
  • Hierdoor kunnen weggebruikers zich ook in de toekomst op een vlotte en veilige wijze verplaatsen op het traject Amsterdam - Hoorn.

Hoe

verbreden snelwegen A7 en A8

Wanneer

Het project A7/A8 Amsterdam-Hoorn is op dit moment in afwachting van een besluit om de plannen verder uit te werken. Als gevolg van de stikstofproblematiek en noodzakelijke prioritering van projecten is de planning van het project uitgesteld. De verwachting is dat het project niet eerder dan in 2025 weer wordt opgepakt. Zodra we meer informatie hebben, actualiseren we de planning.


Lees meer over de planning

Nieuws

Onderliggende pagina's