Hinder en maatregelen

Op de snelweg A20 rijden er per etmaal gemiddeld per richting 55.000 motorvoertuigen. Op de Delfshavense Schie zijn er jaarlijks circa 9.000 scheepvaartpassages. Het werk aan de Giessenbrug zorgt voor hinder voor het wegverkeer en het scheepvaartverkeer.

Hinder wegverkeer

De verkeershinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de werkzaamheden in een periode uit te voeren waarin er minder verkeer over de weg rijdt. Daarnaast nemen we verkeersmaatregelen zoals het omleiden van wegverkeer via de ruit van Rotterdam, snelweg A4, snelweg A15 en via de snelweg A16

Ook onderzoeken we welke mobiliteitsmaatregelen we kunnen gaan inzetten die voor een veilige en vlotte doorstroming kunnen zorgen tijdens de werkzaamheden.

Het overige verkeer op de parallelbaan Giessenbaan krijgt ook te maken met hinder. Er zullen daarom niet alleen maatregelen voor de snelweg A20 worden opgenomen, maar ook maatregelen voor lokaal verkeer, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer.

Hinder scheepvaart

De Giessenbrug biedt de scheepvaart toegang tot de Schie (vaarweg Rotterdam-Delft-Den Haag) en het bedrijventerrein de Spaanse Polder tot en met vaarwegklasse 3 voor binnenvaart. Dit zijn schepen met een maximale diepgang van 6,3 m. 

De vaarroute wordt gebruikt door met name de beroepsvaart, maar ook door de recreatievaart. In de planstudie zal worden bekeken wanneer de brug tijdens de renovatie veilig gepasseerd kan worden en wat de maatregelen kunnen zijn om de hinder voor de scheepvaart te beperken.