Planning en aanpak

Tijdens de planstudie wordt onderzocht of de beweegbare Giessenbrug in de A20 en Giessenbaan vervangen kan worden door een vaste betonnen brug met doorvaarthoogte op 6.60 m.

Tijdens de planstudie zal ook worden bekeken hoe de vaste delen van de Giessenbrug aangepast kunnen worden en of ze versterkt moeten worden om goed aan te sluiten op de nieuwe betonnen brugdelen. Tevens worden de verkeerssystemen van de brug aangepast.

Wanneer

Klaar: na 2026
2021/2023

Planstudie

2024

Voorbereiding uitvoering

2026

Start realisatie

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak renovatie A20 Giessenbrug

  • Tijdens de planstudie worden de werkzaamheden verder onderzocht en zal er een uitvoeringsmethode en de duur van de benodigde afsluiting worden bepaald.
  • Om de hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart te beperken, worden de werkzaamheden bij voorkeur in een (vakantie)periode uitgevoerd waarin er minder verkeer is.
  • We zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden met gemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden.