A15: uitbreiding met extra rijstrook Papendrecht - Sliedrecht

A15: uitbreiding met extra rijstrook Papendrecht - Sliedrecht

Waarom

  • Er ontstaat op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht structureel file tijdens de spits.
  • Daardoor is het ook erg druk op de gemeentelijke en provinciale wegen.
  • Wij nemen maatregelen om de files te laten afnemen en de veiligheid te verbeteren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleggen weefvak, bouwen permanente 3e rijstrook in de (midden)berm binnen de huidige contouren van de weg en de geluidsschermen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering is er sprake van hinder. Tijdens de 3 weekendafsluitingen gelden er omleidingsroutes en moeten weggebruikers rekening houden met ongeveer 20 minuten extra reistijd.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2021
Najaar 2021

Openstelling A15 Papendrecht-Sliedrecht

Bekijk de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Zie ook