A15: verbreding Papendrecht-Sliedrecht

onderliggende pagina's

A15: verbreding Papendrecht - Sliedrecht

Waarom

  • Er ontstaat op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht structureel file.
  • Daardoor is het ook erg druk op de gemeentelijke en provinciale wegen.
  • Wij nemen maatregelen om de files te laten afnemen en de veiligheid te verbeteren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

Aanleggen weefvak, bouwen permanente 3e rijstrook

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten in 2019. In deze periode kan er wel sprake zijn van hinder. Tot die tijd wordt gewerkt aan de planuitwerking. Dit levert geen verkeershinder of overlast voor de omgeving op.

Wanneer

Gereed: 2020
11 januari t/m 21 februari 2018 Ter visielegging en indienen zienswijzen ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsplan en m.e.r-beoordelingsbesluit
2018
  • Vaststellen tracébesluit en Nota van Antwoord (bijlage bij tracébesluit)
  • Beroepsmogelijkheid voor indieners zienswijzen
2019 Start werkzaamheden

Bekijk de planning

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht verbreed?

De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren, wordt de snelweg in beide richtingen verbreed. Hierdoor zal er veel minder sprake zijn van files tijdens de spitsuren. De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht wordt daardoor ook veiliger.

Wat gaat er precies gebeuren en hoeveel last heb ik daarvan?

De werkzaamheden starten in 2019. In deze periode kan er sprake zijn van hinder.

Hierover informeren wij u te zijner tijd via deze website. Tot die tijd werken we aan de planuitwerking. Dit levert geen verkeershinder of overlast voor de omgeving op.

Toon alle vragen

Nieuws verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht

Gerelateerde onderwerpen