Aanvraagformulier voor experimenteren vergaand geautomatiseerd varen

Aanvraagformulier voor experimenteren vergaand geautomatiseerd varen

Bent u op zoek naar een mogelijkheid voor experimenteren met vergaand geautomatiseerd varen? Met onderstaand formulier vraagt u hiervoor toestemming aan.

  1. stap 1Vul in (status: Actief)
  2. stap 2Controleer uw gegevens (status: Onvoltooid)
  3. stap 3Verzenden (status: Onvoltooid)

Contactgegevens eigenaar van het schip

Contactgegevens verantwoordelijke schip tijdens experiment (optioneel)

Indien de verantwoordelijke voor het schip tijdens het experiment een ander is dan de eigenaar van het schip, worden diens contactgegevens hieronder aangeleverd. Hierbij valt te denken aan een kapitein of schipper of degene die het schip op afstand bestuurt. Tijdens het experiment is diegene ook bereikbaar op het opgegeven telefoonnummer.

Gegevens schip

Hieronder dient u de gegevens van het schip in te vullen.

Gegevens experiment

Bent u van plan om over het experiment extern te communiceren? (verplicht)

Bijlagen

In het experimenteerplan wordt ten minste een beschrijving opgenomen van: 1) het schip waarmee het experiment wordt uitgevoerd, met inbegrip van het ontwerp, een afbeelding en voor zover beschikbaar het identificatienummer van het schip; 2) de ambitie en achtergrond van het experiment; 3) het doel van en de werkmethode gedurende het experiment, met inbegrip van de wijze en het niveau van automatisering van het schip gedurende het experiment; 4) de directe omgeving van de locatie of het traject waarop het wenselijk is het experiment te laten plaatsvinden, met inbegrip van de verwachte omstandigheden en aandachtspunten; 5) de functies, opleiding en kennis, mede ten aanzien van de te testen geautomatiseerde toepassing, van de bemanningsleden aan boord en eventuele andere personen die, al dan niet op een andere locatie, meewerken aan het experiment; 6) indien van toepassing, de lading dan wel het aantal passagiers dat gedurende het experiment aan boord zal zijn; 7) de verwachte risico’s gedurende het experiment en de getroffen maatregelen om die risico’s te minimaliseren; 8) de zichtbaarheid van het schip gedurende het experiment; en 9) eventuele eerder uitgevoerde testen of experimenten en uitkomsten daarvan.
Hier kunt u bijvoorbeeld een verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar voegen bij de aanvraag.
Indien van toepassing dienen de certificaten die behoren bij het schip te worden bijgevoegd aan de aanvraag.
Delen van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens (verplicht)
Door het delen van de aanvraag met de Vlaamse waterwegbeheerder is het mogelijk om een eventuele grensoverschrijdende aanvraag op de binnenwateren gemakkelijker af te stemmen. U kunt dus makkelijker hetzelfde experiment uitvoeren in Vlaanderen. Tevens stelt het de beide overheden in staat om te leren van de experimenten die plaatsvinden, wat zal bijdragen aan een eenduidige beleidsvorming. Hierbij geef ik toestemming om mijn aanvraag te delen met De Vlaamse Waterweg N.V.
Privacy