150 jaar Oranjesluizen: een terugblik

Op 18 maart 2022 bestonden de Oranjesluizen 150 jaar. Op deze pagina werpen we een blik op het verleden, het heden en de toekomst van het sluizencomplex.

Wat niet veel mensen weten, is dat de Oranjesluizen al 6 jaar eerder af waren dan het Noordzeekanaal en de sluizen van IJmuiden. Het Noordzeekanaal werd vanaf 1865 tegelijk ontwikkeld met de Oranjesluizen, naar ontwerp van Justus Dirk en onder toezicht van waterbouwkundige Johannis de Rijke. Dit om het IJ af te sluiten van het IJsselmeer, toen nog de ‘Zuiderzee’.

Cruciale functie

Samen met de sluizen van IJmuiden heeft het sluizencomplex dus een cruciale functie. Het sluizencomplex werd in 1975 verder uitgerust met andere functionaliteiten, zoals vispassages om vismigratie mogelijk te maken tussen de Noordzee en het Markermeer. In de jaren die volgen neemt de beroeps- en pleziervaart toe, wat vroeg om een verdere uitbreiding van het complex. Dit leidde tot de bouw van de Prins Willem-Alexandersluis in 1995, speciaal voor de beroepsvaart.

De Oranjesluizen vandaag

150 jaar later hebben de sluizen nog steeds dezelfde functie, maar door de jaren heen hebben we het sluizencomplex steeds verbeterd. De 2 verkeersposten kunnen, door 150 jaar technische ontwikkeling, de alsmaar groeiende verkeersstroom vlot en veilig blijven afhandelen.

Wie vandaag de dag een bezoek brengt aan de Oranjesluizen, ziet helaas dat bezoekers en omwonenden tijdelijk niet over de sluizen kunnen wandelen. Gelukkig is er in de omgeving veel te zien. Zo is het complex omringd met dijken die Amsterdam vroeger beschermden tegen het water. Het historische sluizencomplex en de omgeving zijn absoluut een bezoek waard.

150 jaar later hebben de sluizen nog steeds dezelfde functie, maar door de jaren heen hebben we het sluizencomplex steeds verbeterd.

Vispassages

Het sluizencomplex heeft in totaal 3 vispassages, waardoor (ook kleinere) vissen veilig de sluizen kunnen passeren. Een goede visstand draagt bij aan een gezond ecosysteem in en rond de Nederlandse wateren. Meer weten over hoe deze vispassages daaraan bijdragen? Luister dan onderstaande podcast.

Podcast Vissen zonder grenzen

Hoe gaat het eigenlijk met de vissen in onze rivieren? En waarom is het zo belangrijk dat ze vrij op en neer kunnen zwemmen?