Waterplanten

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit, omdat ze de groei van (blauw)algen tegengaan en zorgen voor helder en schoon water. Waterplanten die in de bodem wortelen en groeien tot aan het wateroppervlak (fonteinkruiden) kunnen echter ook overlast veroorzaken, vooral voor varende en surfende waterrecreanten.

Uit onderzoek blijkt dat vooral de bodembedekkende planten (kranswieren) goed zijn voor zowel ecologie als waterrecreatie. Hieronder leest u de veelgestelde vragen over waterplanten.

Vragen