Beheer en ontwikkeling rijkswateren

Beheer en ontwikkeling rijkswateren

Rijkswaterstaat is beheerder van de grote wateren in Nederland: de Waddenzee, de Noordzee, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en diverse rivieren en kanalen. We spelen in op veranderende omstandigheden, wensen van gebruikers, nieuwe beleidskeuzen, technologische ontwikkeling en kansen voor samenwerking.

 • Rivieren

  Als beheerder van de Nederlandse rivieren houden wij ons bezig met de verschillende functies van de rivier én met de belangen van de gebruikers.
 • Waddenzee

  De Waddenzee is een uniek natuurgebied en onmisbare tussenstop voor dieren. Bovendien wonen, werken en recreëren mensen er graag. Rijkswaterstaat zorgt samen met andere organisaties voor een betere bereikbaarheid en continue bescherming van de Waddeneilanden.
 • Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren

  Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) beschrijft hoe Rijkswaterstaat zijn dagelijkse werk als waterbeheerder uitvoert. Het is de praktische uitwerking van de vele beleidsplannen waar Rijkswaterstaat mee te maken heeft.
  #
 • Natura 2000

  Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waarvan er 162 in Nederland liggen. Samen hebben de Nederlandse gebieden een oppervlakte van ruim 1,1 miljoen hectare.
  #