Beheer en ontwikkeling rijkswateren

Rijkswaterstaat is beheerder van de grote wateren in Nederland: de Waddenzee, de Noordzee, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en diverse rivieren en kanalen. We spelen in op veranderende omstandigheden, wensen van gebruikers, nieuwe beleidskeuzes, technologische ontwikkeling en kansen voor samenwerking.