Nieuwsbericht

Hoorzitting bezwaarprocedures verlengingsbesluit Natura 2000-beheerplan Deltawateren

Gepubliceerd op: 6 juni 2023

De Stichting Behoud Weervisserij en Vogelbescherming Nederland hebben bezwaarschriften ingediend tegen het besluit om het Natura 2000-beheerplan voor de Deltawateren te verlengen.

Op maandagmiddag 12 juni 2023 om 13.00 uur is er een hoorzitting van de adviescommissie waarbij deze bezwaarschriften zullen worden behandeld. De hoorzitting zal plaatsvinden op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, locatie Middelburg.

Het verlengingsbesluit Deltaplan

Het Natura 2000-beheerplan voor de Deltawateren is met instemming van de bevoegde gezagen per 17 november 2022 verlengd. Dit besluit is op 17 november 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Met het verlengingsbesluit is het vigerende beheerplan voor de Deltawateren per 17 november 2022 verlengd voor 6 jaar.

De bezwaarprocedure Natura 2000-beheerplan Deltawateren

De Stichting Behoud Weervisserij en Vogelbescherming Nederland hebben bezwaarschriften ingediend tegen het verlengingsbesluit. Naar aanleiding van deze bezwaarschriften is besloten om een externe adviescommissie in te stellen. Deze adviescommissie zal de belanghebbenden horen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaar.

De hoorzitting van de adviescommissie vindt plaats op maandagmiddag 12 juni 2023 om 13.00 uur op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, locatie Middelburg. Tijdens de hoorzitting zullen de bezwaarmakers en de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen de gelegenheid krijgen hun standpunten toe te lichten.

De adviescommissie zal vervolgens een schriftelijk advies uitbrengen over de te nemen beslissingen op bezwaar. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal daarna in overleg en met instemming van de bevoegde gezagen voor beide bezwaarschriften een beslissing op bezwaar nemen.