Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Waarom

  • Door op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bruggen te vervangen en de vaarweg te verbreden en verdiepen, kunnen grote klasse-Va-schepen (110 bij 11,4 m en maximaal 3,5 m diepgang) passeren.
  • Hierdoor kan er meer transport plaatsvinden richting Groningen en Friesland, en tussen Noord-Duitsland en Rotterdam.

Hoe

verbreden en verdiepen vaarweg

vervangen van 8 bruggen

Een belangrijke pijler

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) loopt door Friesland en Groningen en is 1 van de belangrijkste vaarwegen van Nederland. De waterweg is van groot belang voor de regionale en nationale economie.

Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de vaarweg en werkt de komende decennia aan verschillende verbeteringen om een veilige, vlotte en duurzame doorvaart te kunnen garanderen voor onder andere klasse Va-schepen.

Hieronder vindt u het laatste nieuws over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Nieuws

Onderliggende pagina