Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Waarom

 • Door op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bruggen te vervangen en de vaarweg te verbreden en verdiepen, kunnen grote klasse-Va-schepen (110 bij 11,4 m en maximaal 3,5 m diepgang) passeren.
 • Hierdoor kan er meer transport plaatsvinden richting Groningen en Friesland, en tussen Noord-Duitsland en Rotterdam.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verbreden en verdiepen vaarweg
vervangen van 8 bruggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2030
November 2019 - medio 2026Vervangen bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw
Voorjaar 2020 - medio 2026Vervangen bruggen Kootstertille en Schuilenburg
Zomer 2020 - 2026Vervangen Gerrit Krolbrug
Najaar 2019 - 2026Project Paddepoelsterbrug
November 2018 - 2028Renovatie kanaal HLD fase 1

Deze planning is onder voorbehoud.

Bekijk de deelplanningen van de afzonderlijke projecten in de lijst hieronder.

Projecten

 • Vervangen 3 bruggen

  De Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw voldoen niet aan de gestelde eisen voor een hoofdvaarweg. Deze bruggen zijn ook aan vervanging toe. We onderzoeken welke alternatieven er zijn voor snelle vervanging.
 • Gebiedsgerichte verkenning Kootstertille en Schuilenburg

  De bruggen Kootstertille en Schuilenburg voldoen niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg en hebben het einde van hun levensduur bereikt. We doen een gebiedsgerichte verkenning naar de vervanging van de bruggen.
 • Paddepoelsterbrug

  Eind november 2020 is besloten dat de gemeente Groningen de planuitwerking en daarna de realisatie van de nieuwe Paddepoelsterbrug zal oppakken.
 • Renovatie kanaal fase 1

  We renoveren vanaf medio 2023 de kanalen binnen de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor een veilige, beschikbare en toekomstbestendige vaarweg voor de scheepvaart.
 • Vervangen Gerrit Krolbrug

  De Gerrit Krolbrug voldoet niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg. Daarom doen we doen onderzoek naar mogelijke varianten voor een beweegbare brug.

Op termijn gaan er meer projecten lopen onder het Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Een toelichting op de huidige en toekomstige projecten is te vinden is op de pagina Doelen en resultaten.

Nieuws

Meer nieuws