Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Waarom

  • Door op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bruggen te vervangen en de vaarweg te verbreden en verdiepen, kunnen grote klasse-Va-schepen (110 bij 11,4 m en maximaal 3,5 m diepgang) passeren.
  • Hierdoor kan er meer transport plaatsvinden richting Groningen en Friesland, en tussen Noord-Duitsland en Rotterdam.

Hoe

verbreden en verdiepen vaarweg

vervangen van 8 bruggen

Een belangrijke pijler

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 1 van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de voor de beroepsvaart belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam.

Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014 en werkt aan verschillende verbeteringen voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. Op de website Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl leest u meer informatie over de verschillende projecten, achtergrondinformatie en nieuwsupdates.

Nieuws

Onderliggende pagina