Waddenzee: renovatie veerhaven Terschelling

Waarom

  • Bepaalde kritische onderdelen van veerhaven Terschelling zijn aan het einde van hun levensduur.
  • Daarom is groot onderhoud noodzakelijk.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

vernieuwing damwanden bestaande veerinrichting, renovatie auto- en voetgangersbrug, verbetering terreininrichting, vervangen hekwerken

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Soms kan er hinder zijn voor de passagiers. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de vaartijden van de veerdienst Terschelling – Harlingen. Voor de overige scheepvaart zal geen hinder ontstaan.

Alles over hinder en maatregelen.

Wanneer

Klaar: 2025
Juli - september 2023

Inrichten tijdelijke nachtligplek veerboot

Najaar 2023 - najaar 2024

Vernieuwing van de damwanden

Eind 2023 - begin 2024

Plaatsen tijdelijke veerinrichting

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Onderliggende pagina's