Waddenzee: renovatie veerhaven Harlingen

Waarom

  • Voor bepaalde kritische onderdelen van de veerhaven Harlingen is groot onderhoud noodzakelijk.
  • In de periode april 2022 tot en met medio 2024 worden daarom diverse werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

werkzaamheden terreininrichting, kathodische bescherming damwanden (levensduurverlengende maatregelen) en renovatie auto- en voetgangersbruggen

vervanging drenkelingentrappen en conservering (schilderwerkzaamheden) meerpalen, bolders en pijlers autobrug

Hinder voor passagiers veerdienst Harlingen – Terschelling en Harlingen – Vlieland

Gedurende de periode van de werkzaamheden verwachten we hinder voor passagiers van de veerdiensten van rederij Doeksen. Het volledige terrein is namelijk niet beschikbaar, omdat er onderhoud wordt uitgevoerd.

Reizigers wordt geadviseerd circa 30 minuten voor vertrek aanwezig te zijn. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de veerboten. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gepland om evenementen, feestdagen en vakanties heen. Er zullen werkzaamheden in de avond en nacht worden uitgevoerd.

Hinder voor de scheepvaart

De werkzaamheden aan de veerhaven in Harlingen veroorzaken geen hinder voor de plezier- en andere scheepvaart.

Wanneer

Klaar: 2023
April - juni 2022

Herininrichting terrein veerhaven Oost - gereed

2023

Herininrichting terrein veerhaven West

Conservering meerpalen, bolders en pijlers autobrug

Vervangen drenkelingentrappen

December 2022 – begin 2024

Renovatie autobruggen en voetgangersbruggen

Deze planning kan nog veranderen. Door een faillissement van een van de aannemers van de Bouwcombinatie is de oorspronkelijke planning niet haalbaar. Een detailplanning volgt, zodra de Bouwcombinatie aangeeft op welke manier het wegvallen van een van de combinanten wordt ingevuld.