Waddenzee: renovatie veerhaven Harlingen

Waddenzee: renovatie veerhaven Harlingen

Waarom

  • Voor bepaalde kritische onderdelen van de veerhaven Harlingen is groot onderhoud noodzakelijk.
  • In de periode april 2022 tot en met januari 2024 worden daarom diverse werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

werkzaamheden terreininrichting, kathodische bescherming damwanden (levensduurverlengende maatregelen) en renovatie auto- en voetgangersbruggen

vervanging drenkelingentrappen en conservering (schilderwerkzaamheden) meerpalen, bolders en pijlers autobrug

Hinder voor passagiers veerdienst Harlingen – Terschelling en Harlingen – Vlieland

Gedurende de periode van de werkzaamheden verwachten we hinder voor passagiers van de veerdiensten van rederij Doeksen. Het volledige terrein is namelijk niet beschikbaar, omdat er onderhoud wordt uitgevoerd.

Reizigers wordt geadviseerd circa 30 minuten voor vertrek aanwezig te zijn. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de veerboten. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gepland om evenementen, feestdagen en vakanties heen. Er zullen werkzaamheden in de avond en nacht worden uitgevoerd.

Hinder voor de scheepvaart

De werkzaamheden aan de veerhaven in Harlingen veroorzaken geen hinder voor de plezier- en andere scheepvaart.

Wanneer

Klaar: 2023
April - juni 2022

Herininrichting terrein veerhaven Oost

Juni 2022 - september 2023

Herininrichting terrein veerhaven West

19 april - 22 augustus 2022

Conservering meerpalen, bolders en pijlers autobrug

25 mei - 13 juni 2022

Vervangen drenkelingentrappen

5 december 2022 - 28 april 2023

Renovatie autobruggen en voetgangersbruggen

Deze planning kan nog veranderen.