Waddenzee: renovatie veerhaven Harlingen

Waarom

  • Voor bepaalde kritische onderdelen van de veerhaven Harlingen is groot onderhoud noodzakelijk.
  • In de periode april 2022 tot eind 2024 worden daarom verschillende werkzaamheden in fasen uitgevoerd.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

werkzaamheden terreininrichting, kathodische bescherming damwanden (levensduurverlengende maatregelen) en renovatie auto- en voetgangersbruggen

vervanging drenkelingentrappen en conservering (schilderwerkzaamheden) meerpalen, bolders en pijlers autobrug

Hinder voor passagiers veerdienst Harlingen - Terschelling en Harlingen - Vlieland

Gedurende de periode van de werkzaamheden verwachten we hinder voor passagiers van de veerdiensten van rederij Doeksen. Het volledige terrein is namelijk niet beschikbaar, omdat er onderhoud wordt uitgevoerd.

Reizigers wordt geadviseerd ongeveer 30 minuten voor vertrek aanwezig te zijn. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de veerboten. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gepland om evenementen, feestdagen en vakanties heen. Er zullen werkzaamheden in de avond en nacht worden uitgevoerd.

Hinder voor de scheepvaart

De werkzaamheden aan de veerhaven in Harlingen veroorzaken geen hinder voor de plezier- en andere scheepvaart.

Wanneer

Klaar: 2024
2024

Terreinwerkzaamheden

Conservering meerpalen, bolders en pijlers autobrug

Vervangen drenkelingentrappen

Najaar 2024

Renovatie voetgangersbruggen

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina