Hinder en maatregelen

De werkzaamheden aan de veerhaven Terschelling vinden in delen plaats. Er gelden tijdelijke maatregelen voor voor fietsers, voetgangers en automobilisten.

Hinder voor passagiers veerdienst Terschelling – Harlingen

We maken een tijdelijke veerinrichting op een andere locatie dichtbij de bestaande ligplaats. Zo kunnen we de kade bij de bestaande ligplaats van de veerboot vernieuwen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan enige hinder voor de passagiers van de veerdienst ontstaan.

Hinder voor voetgangers

Voor de voetgangers en fietsers worden een tijdelijke hoge voetgangersbrug en by-pass gemaakt.

Hinder voor automobilisten

We passen ook het terrein van de opstelstroken voor auto’s aan. Op die manier kunnen automobilisten van de tijdelijke opgang naar de veerboot gebruik maken.

Deze tijdelijke veerinrichting is in gebruik van november 2022 tot september 2023. Dan zijn de werkzaamheden afgerond en is de kade ter hoogte van de huidige ligplaats van de veerboot vernieuwd. Ook is de vernieuwde auto- en voetgangersbrug dan klaar.

Geen gevolgen voor dienstregeling veerdienst Terschelling – Harlingen

De werkzaamheden aan de veerhaven hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de veerdienst Terschelling – Harlingen.

Hinder voor de scheepvaart

De opbouw van de tijdelijke veerinrichting en de werkzaamheden aan de kade veroorzaken minimale hinder voor de scheepvaart. De vaste gebruikers van de veerhaven informeren we persoonlijk. Tijdens de werkzaamheden communiceren we ontwikkelingen of eventuele hinder via de nautische kanalen VHF 10 en VHF 12.