Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u meer informatie over de renovatiewerkzaamheden aan de veerhaven Terschelling.

Wanneer

Klaar: 2025
Juli - september 2023

Inrichten tijdelijke nachtligplek veerboot

Najaar 2023 - najaar 2024

Vernieuwing van de damwanden

Begin 2024 - eind 2024

Plaatsen tijdelijke veerinrichting

Midden 2024 - eind 2024

Vernieuwen auto- en voetgangersbruggen

Midden 2024 - eind 2024

Herinrichting terreinen

Begin 2025 - midden 2025

Terreinwerkzaamheden optelstroken

Deze planning kan nog veranderen.