Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u meer informatie over de renovatiewerkzaamheden aan de veerhaven Terschelling.

Wanneer

Klaar: 2024
2023

Realisatie tijdelijke nachtligplek

2023

Realisatie tijdelijke veerinrichting

2023

Vernieuwing van de damwanden

2023

Vernieuwen auto- en voetgangersbruggen

2023

Herinrichting terreinen

Deze planning kan nog veranderen.