Maas-Waalkanaal: onderhoud sluizen Heumen en Weurt

Waarom

  • De sluizen Heumen en Weurt dateren van 1927. Een aantal onderdelen heeft het einde van de technische levensduur bereikt.
  • Daarom krijgen de sluizen momenteel een stevige onderhoudsbeurt.
  • Zo zorgen we ervoor dat ze voor de komende jaren weer beschikbaar en veilig zijn.

Hoe

onderhoud sluisdeuren, renovatie aandrijflijnen, renovatie bewegingswerken bruggen, vernieuwen camera’s en omroepinstallatie

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden leveren hinder op voor zowel scheepvaart als weggebruikers. Met name de scheepvaart moet rekening houden met stremmingen en wachttijden. We informeren belanghebbenden hier tijdig over. Actuele informatie publiceren we op de website Vaarweginformatie en teletekstpagina 721.

Meer hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: onbekend
januari - augustus 2024

Westkolk sluis Weurt: grote tandwielen Waal- en kanaaldeur vervangen, camera’s vervangen, beschadigingen herstellen

Bekijk de hele planning en aanpak

Dronebeelden sluis Weurt

Bekijk sluis Weurt van bovenaf in de video hieronder. En leer meer over verleden, heden en toekomst van de sluis.

(Met een sluis op de achtergrond verschijnt de titel: Sluis Weurt. Bij de sluis en haar omgeving verschijnen gele tekstballonnen met informatie: Met de opening van het Maas-Waalkanaal is sluis Weurt in 1927 in gebruik genomen. Het Maas-Waalkanaal is een belangrijke verbinding voor de scheepvaart.) RUSTIGE MUZIEK (Sluis Weurt had aanvankelijk één kolk. Dit noemen we nu de oostkolk. Eén kolk bleek te weinig. Daarom is er in de jaren 70 een tweede kolk bij gekomen, de westkolk.) DE RUSTIGE MUZIEK ZWELT AAN (Sluis Weurt krijgt vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt. Zo blijft de sluis de komende jaren veilig! De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opknappen van de sluisdeuren en de hefbruggen.) (Ondertussen maken we ook plannen voor de toekomst van de sluizen. Dit kan een vervanging of renovatie zijn, of een combinatie van beiden. Een schip vaart door de westkolk.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/onderhoudsluizenheumenweurt. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Nieuws