Doelen en resultaten

Omdat het wegverkeer op de snelweg A2 gebruik kan maken van 2 nieuwe Lekbruggen, had de Boogbrug Vianen geen functie meer. Om onveilige situaties te voorkomen, werd de brug verwijderd.

De Boogbrug bestond uit een stalen boogbrug over de Lek met aan beide kanten betonnen aanbruggen in de uiterwaarden. De pijlers onder de aanbruggen (het gedeelte van een brug dat een hoofdoverspanning met het landhoofd verbindt) werden tot onder het maaiveld verwijderd.

Het laatste hoofdstuk van een bewogen geschiedenis

De boogbrug bij Vianen staat als een van de 12 bruggen in het allereerste Rijkswegenplan van Nederland. Als enige in zijn soort werd deze brug tijdens de bouw voorzien van mitrailleurkazematten in de rivierpijlers. Hij opent in 1936. Na 2 eerdere pogingen wordt op 5 januari 1945 bij een bombardement de westelijke boog getroffen en zakt in de Lek. Dit is voorlopig het einde van de boogbrug. Na de oorlog wordt de boogbrug weer opgebouwd. In 1948 is er een feestelijke heropening.

Uiteindelijk stond de boogbrug 85 jaar bij Vianen, sinds 2004 is de brug niet meer in gebruik geweest.

Icoon

Voor omwonenden is de brug een icoon. Eentje waar ze met moeite afscheid van nemen. Voor hen is de boogbrug Vianen meer dan zomaar een brug. Het is de plek die hun opa nog hielp opbouwen. Waar ze hun trouwreportage schoten onder de boog. Of de plek waar ze als pubers stiekem feestjes organiseerden. Er wordt dan ook veel protest aangetekend tegen de sloop. De stichting Boogbrug Vianen probeert er zelfs een monument van te maken. Dat mislukt. De kosten voor het onderhoud van de brug zijn te duur.

Onderzoek naar mogelijk hergebruik leiden tot geen opties. In 2021 verwijdert Rijkswaterstaat de brug definitief en blijven alleen de verhalen nog over.

Aanpak en uitvoerder verwijdering Boogbrug

Rijkswaterstaat daagde de aannemer uit om een duurzame oplossing te vinden voor het hergebruik van delen van de brug. Combinatie Boogbrug Vianen VOF won de aanbesteding. De Boogbrug werd in het weekend van 21 november 2021 vanaf 1 groot ponton met vijzels omhooggetild en uitgevaren naar de Prinses Beatrixsluis. Daar onderging de brug een demontage in kleinere delen. Door het staal te smelten is hergebruik van het materiaal mogelijk.

Historische waarde

De grote pijlers onder de stalen boogbrug blijven bewaard. De rivierkazematten die in de pijlers zitten, hebben namelijk historische waarde. Ze maken onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dienen als aanvaarbescherming voor de pijlers van de naastgelegen Jan Blankenbruggen. De pijlers zijn daarom aan de bovenkant aangepast en afgewerkt. De kazematten in de pijlers zijn omgebouwd tot vleermuisverblijven. De zandterpen en betonnen landhoofden worden niet verwijderd om de stabiliteit van de Jan Blankenbruggen te bewaren.

Het gebied rondom de brug wordt schoon achtergelaten; dat betekent dat op het werkterrein geen bouwmaterialen overblijven. De doorgaande dijkwegen en onderdoorgangen blijven intact.