Merwedekanaal: renovatie Koninginnensluis

Waarom

  • Om de Koninginnensluis ook in de toekomst goed te kunnen gebruiken is een renovatie nodig.
  • In het verleden zijn renovaties uitgevoerd aan de sluisdeuren, nu gaan we aan de slag met de andere onderdelen van de sluis.
  • We zorgen dat de sluis voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renoveren Emmabrug, Wilhelminabrug, sluisdeuren, bodem en wanden van de sluis

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen geluid- en verlichtingshinder veroorzaken. We vragen de aannemer om maatregelen te nemen om overlast te minimaliseren.

Ook proberen we de hinder voor weggebruikers te beperken. Het is helaas niet te voorkomen dat de werkzaamheden geen hinder gaan geven. Als er hinder is, informeren we weggebruikers hier op tijd over.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2023

Aanbesteding van de renovatie

2024

Voorbereidingsfase - onderzoek en ontwerp

2025

Uitvoeringsfase

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de planning

Wat gaan we doen aan de Koninginnensluis?

De afgelopen jaren hebben we werkzaamheden uitgevoerd aan de deuren. Nu gaan we aan de slag met de hele sluis. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bruggen, bediening en besturing, bodem en wanden en veiligheid rondom de sluis.

Nieuws