Werkzaamheden

Onderhoud sluis Wilhelminakanaal

Gepubliceerd op: 12 april 2024, 11.41 uur - Laatste update: 27 mei 2024, 14.15 uur

Van half april tot en met eind oktober 2024 vinden er verschillende onderhoudswerkzaamheden plaats in en nabij Sluis II in het Wilhelmakanaal bij Tilburg. De sluis is daardoor lange tijd buiten gebruik. Dit levert hinder op voor de scheepvaart en voor omwonenden.

Van 31 mei tot en met 7 juni 2024 gaat aannemer Istimewa Elektro B.V. de sluisdeuren vervangen. De deuren zijn in slechte staat en dringend aan vervanging toe.

Sluis II is tijdens deze werkzaamheden volledig dicht voor scheepvaartverkeer.

Overigens gaat Rijkswaterstaat over een aantal jaren Sluis II renoveren. De sluis wordt dan volledig herbouwd om deze ook voor grotere schepen toegankelijk te maken.

Damwanden en spuiwerk

Als de nieuwe sluisdeuren hangen, gaat aannemerscombinatie Hakkers-Beens de damwanden rondom Sluis II vervangen. Dit gebeurt van juni tot en met september 2024.

De huidige betonnen damwanden zijn aan vervanging toe, omdat ze verouderd zijn. Hierdoor zouden taluds en bermen in de toekomst kunnen afschuiven.

Onveilige situaties als deze willen we voorkomen en daarom plaatst de aannemer nieuwe stalen constructies.

Het Wilhelminakanaal blijft zo nog lange tijd veilig voor de scheepvaart en voor de gebruikers van omliggende wegen en paden.

Hinder voor scheepvaart en omwonenden

De scheepvaart krijgt te maken met tijdelijke oponthoud en zal moeten omvaren. Omwonenden kunnen geluidhinder ondervinden.

De werkzaamheden worden zo veel mogelijk tussen 07.00 en 19.00 uur uit.

Woningen, bedrijfspanden en het naastgelegen fietspad blijven bereikbaar.

Werkzaamheden aan brug Lijnsheike

Als de sluisdeuren en damwanden zijn vervangen, gaat aannemer Van Doorn aan de slag met de brug Lijnsheike en daarna met de brug Heikantsebaan.

Voor beide bruggen laten we de hoofddraagconstructie opknappen en de slijtlaag en het beton herstellen. Beide bruggen worden uitgehesen en elders hersteld.

De scheepvaart zal hier beperkte hinder van ondervinden. Wel zijn de bruggen afgesloten voor wegverkeer.

Lijnsheike:

  • 19 augustus 2024 tot en met 27 september 2024

Heikantsebaan:

  • 30 september 2024 tot en met 25 oktober 2024

Zowel omwonenden als de scheepvaart ontvangen op tijd meer informatie over de afsluiting van de bruggen en omleidingen voor het wegverkeer.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

De aannemers voeren de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat. We werken continu aan toegankelijke vaarwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water.

Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de waterwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden.

Meer informatie sluis Wilhelminakanaal

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.