Nieuwsbericht

Groot onderhoud aan faunavoorzieningen in Zuid-Holland

Gepubliceerd op: 2 oktober 2023 - Laatste update: 5 oktober 2023, 13:21

Rijkswaterstaat heeft zo’n 100 faunapassages onder en boven de (snel)wegen in Zuid-Holland. Sommige zijn al ruim 20 jaar geleden aangelegd en zijn toe aan renovatie.

Afgelopen jaar zijn er al 18 faunapassages gerenoveerd, dit jaar worden de 14 passages bij de N11 aangepakt en de komende 2 jaar volgen er nog eens 22 langs andere wegen. Waar mogelijk en nodig worden ook verbeteringen aan de passages doorgevoerd.

Verbinden natuurgebieden

Veel natuurgebieden zijn versnipperd door kanalen, spoorwegen en autowegen. Door de aanleg van faunapassages worden verbindingen tussen natuurgebieden hersteld. Zo kunnen dieren op een veilige manier aan de overkant van de weg komen en heen en weer bewegen tussen verblijfplaatsen en voedselgebieden.

Werkzaamheden aan de faunapassages

Dit jaar wordt gewerkt aan de 14 faunapassages langs de N11. Naast het onderhouden van de passages, worden maatregelen genomen op punten waar veel faunaslachtoffers vielen. Bijvoorbeeld door faunarasters (hekken die dieren naar een oversteekplaats leiden) te verlengen. De werkzaamheden worden waar mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden, zodat weggebruikers er zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Vorig jaar zijn in Zuid-Holland de faunapassages bij de snelwegen A4, A12, A16, A20, A29 en N57 in Zuid-Holland gerenoveerd en geoptimaliseerd. De komende 2 jaar worden ook nog 22 faunapassages bij de A15, A44, A13 en A27 aangepakt.

Hermelijnen, konijnen en andere dieren helpen over steken

Faunapassages zijn verschillende voorzieningen om een weg over te steken, bijvoorbeeld via ecoducten (over de weg) en faunatunnels, looprichels en loopstroken (onder de weg). Faunarasters zijn speciale hekwerken die dieren weren van de weg en begeleiden naar een veilige oversteekplek.

Diersoorten zoals hermelijnen, bunzingen, boommarters, wezels, vossen, konijnen, hazen, egels, mollen, kikkers en muizen maken gebruik van de faunavoorzieningen. Naast dat dieren veilig van A naar B weer kunnen, dragen de faunavoorzieningen ook bij aan veiligheid van het wegverkeer.

Rijkdom aan dier- en plantsoorten

De natuurwetgeving in Nederland is erop gericht om de biodiversiteit te behouden en verbeteren. Rijkswaterstaat werkt hier dagelijks aan, onder meer door de aanleg van en het onderhoud aan faunapassages.