Werkzaamheden

Wilhelminakanaal: onderhoud aan Brug en Sluis IV bij Haghorst

Gepubliceerd op: 5 september 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 12:58

In opdracht van Rijkswaterstaat verrichten aannemers Van Doorn en Istimewa Elektro BV van 19 tot en met 30 september 2022 onderhoud aan Sluiscomplex IV in het Wilhelminakanaal bij Haghorst.

Planning onderhoud Sluiscomplex IV Wilhelminakanaal:

  • Het wegverkeer ondervindt hinder op 21 september omdat de brug vaker wordt bediend.
  • Van 26 tot en met 30 september kan het wegverkeer de brug over sluis niet gebruiken.
  • Van 19 tot en met 22 september is er een stremming voor de scheepvaart.
  • Op 26 en 30 september gelden er voor de scheepvaart bloktijden.

Het onderhoud aan het Sluiscomplex IV Wilhelminakanaal bestaat uit het:

  • vervangen van het hekwerk
  • vervangen van de dakbedekking
  • conserveren van de opleggingen van de brug
  • vervangen van het ICT-systeem voor de bediening van de brug, inclusief de daarop aangesloten camera’s, afsluitbomen, omroepinstallatie en verkeersseinen

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat we laten verrichten aan oevers, rivieren en objecten zoals bruggen, stuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht.

Update bediening Sluis IV

Met het vervangen van het ICT-systeem van Sluis IV, krijgt het object de update die de andere bruggen en sluizen in het Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart in 2021 kregen.

Hierna draait Sluis IV evenals de andere bruggen en sluizen op de nieuwe software vanuit onze bediencentrale in Tilburg. Met deze aanpassing verbeteren we de beschikbaarheid voor de scheepvaart op de Brabantse kanalen.

Op een later moment pakken we de bedieningstechniek van alle op afstand bediende objecten in de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen grootschalig aan.

Onderhoud vaarwegen

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen.

Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken.

Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.