Werkzaamheden

A29: Haringvlietbrug in beide richtingen 's nachts afgesloten; 18-19 juli 2022

Gepubliceerd op: 14 juli 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:53

De Haringvlietbrug (A29) is in de nacht van 18 op 19 juli van 22.00 tot 05.00 uur in beide richtingen afgesloten voor alle weggebruikers van de hoofdrijbaan en de parallelbaan. We zetten klemmen vast waarmee de brugklep van de Haringvlietbrug is bevestigd aan het wegdek.

Uit recente inspectie blijkt dat een aantal klemmen op een lastig te bereiken positie aangedraaid moet worden om te voorkomen dat ze lostrillen.

Voor deze werkzaamheden moet de klep geopend zijn en is de Haringvlietbrug gestremd voor het wegverkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt dit werk in de nacht uitgevoerd. Het is niet mogelijk om dit te combineren met het werk aan de barriers. Voor de werkzaamheden aan de barriers moet de brug juist gesloten zijn.

Omdat de maatregelen laat op de avond en ’s nachts plaatsvinden, treffen we geen aanvullende maatregelen voor (brom)fietsers en tractoren. De werkzaamheden hebben geen invloed op de reguliere bedientijden voor de hoge scheepvaart.

Omleidingsroutes

Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom:

  • Omleiding via de snelwegen A15, A16, A17 of A59. Of via de snelwegen A29 en A16, of de autoweg N217

Verkeer vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam:

  • Omleiding via de A59/A17, A16, A15. Of via de A16, N217, A29.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee:

  • Omleiding via de A15 of de autoweg N57. In omgekeerde richting Zierikzee-Rotterdam is dit de N57, A15.

Voor verkeer dat wordt omgeleid via A29 afslag Oud Beijerland, N217, A16 is de Kiltunnel in beide richtingen tolvrij gemaakt.

Hulpdiensten

Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de brug tijdens de werkzaamheden.

Klemmen

Het rijdek van de brug is met 700 klemmen bevestigd aan de klep. Een groot deel van de klemmen is vervangen door een nieuw type klem. Op een enkele locatie kan dit type klem niet worden aangebracht omdat hier fysiek geen ruimte voor is.

De nieuwe klemmen functioneren goed. Ze worden wekelijks geïnspecteerd en de meesten kunnen we onderhouden zonder stremming. Voor deze klemmen geldt dat niet en is een afsluiting nodig.

Pilot met rubberen ringen

Als proef zijn er 28 rubberen ringen geplaatst om de bevestiging van de klemmen nog verder te verbeteren. De proef loopt nog. Als de rubber ring het lostrillen voorkomt en de klemmen minder vaak vastgezet hoeven worden, kijken we waar de rubberen ringen nog meer geplaatst kunnen worden.

Omdat de brugklep en het bedieningsmechanisme van de brug bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt blijft uit voorzorg de snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug van kracht tot aan de renovatie in 2023.