Werkzaamheden

A29: 2 weekenden werkzaamheden aan de Haringvlietbrug

Gepubliceerd op: 7 juli 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:54

In het weekend van 15 juli 22.00 tot en met 18 juli 2022 05.00 uur voeren we voorbereidende werkzaamheden uit om de weginrichting op de Haringvlietbrug aan te passen.

De betonnen barriers worden vervangen door stalen exemplaren en meer naar het midden van de brug geplaatst. Hiervoor zijn drie nachtafsluitingen nodig richting Bergen op Zoom.

Op zaterdag 16 en zondag 17 juli 2022 is overdag maar 1 rijstrook open richting Bergen op Zoom. Richting Rotterdam blijft vanaf vrijdag 15 juli 3 nachten op rij een rijstrook open. Overdag is er geen beperking voor het verkeer in de richting Rotterdam.

In het 2e weekend van 26 t/m 29 augustus wordt de brug volledig afgesloten in beide richtingen om de barriers daadwerkelijk te vervangen. Dan wordt ook het rijdek geasfalteerd. De breedte van de rijstroken verandert niet; ze blijven versmald.

Gedurende de afsluitingen raden we weggebruikers aan de omleidingsroutes te volgen op de gele borden langs de weg.

Waarom deze werkzaamheden?

Sinds 23 augustus 2021 geldt op de Haringvlietbrug een verlaagde maximumsnelheid van 50 km/u. Deze is ingesteld omdat de klemmen waarmee het wegdek vastzit aan de klep lostrillen door het verkeer. Met deze maatregel wordt de brug minder belast en kan de brug naar verwachting veilig gebruikt worden tot aan de geplande werkzaamheden aan de klep in 2023.

Om weggebruikers te attenderen op deze lagere maximum snelheid is de weginrichting op de brug aangepast en zijn de rijstroken versmald door middel van betonnen barriers.

De betonnen barriers zijn destijds op de randen van de brug geplaatst om in de middenberm ruimte te maken voor handhaving door de politie. Handhaving gebeurt inmiddels met camera’s waardoor er meer ruimte is vrijgekomen in de middenberm. Door het gewicht van de barriers en de positie op de rand van de brug wordt de constructie van de brug te zwaar belast. Dit volgt uit recente berekeningen.

Om de brug de komende jaren veilig te kunnen blijven gebruiken vervangen daarom de betonnen barriers door lichtere stalen barriers en verschuift deze meer naar het midden van de brug. Aan de breedte van de rijstroken verandert niets.

Afsluitingen

Vrijdagavond 15 juli - zaterdagochtend 16 juli 2022:

  • De rijbaan richting Bergen op Zoom is volledig afgesloten van 22.00 – 05.00 uur.
  • Richting Rotterdam is er 1 rijstrook beschikbaar van 22.00 – 06.00 uur.

Zaterdag 16 juli - zondagochtend 17 juli 2022:

  • Richting Bergen op Zoom is overdag 1 rijstrook beschikbaar van 05.00 – 22.00 uur. ’s Avonds is de volledige rijbaan richting Bergen op Zoom dicht van 22.00 – 07.00 uur.
  • Richting Rotterdam is 1 rijstrook beschikbaar van 22.00 – 08.00 uur.

Zondag 17 juli - maandag 18 juli 2022:

  • Richting Bergen op Zoom is overdag 1 rijstrook beschikbaar van 07.00 – 22.00 uur. 's Avonds is de volledige rijbaan richting Bergen op Zoom afgesloten van 22.00 - 05.00 uur.
  • Richting Rotterdam is 1 rijstrook beschikbaar van 22.00 - 05.00 uur.

De nachtafsluitingen zijn afgestemd op werkzaamheden in de omgeving.

Weekendafsluiting 26 - 29 augustus

Vanaf 26 augustus 22:00 uur tot en met 29 augustus 05.00 uur is de Haringvlietbrug volledig afgesloten om de betonnen barriers door stalen barriers te vervangen en het rijdek te asfalteren. In dit weekend is de Kiltunnel in beide richtingen tolvrij.

Omleidingsroutes:

  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom wordt omgeleid via de snelwegen A15, A16, A17 of A59.
  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15 en de autoweg N57.
  • Verkeer vanuit Bergen op Zoom-Rotterdam wordt omgeleid via de A59/A17, A16, A15.
  • Verkeer vanuit Zierikzee-Rotterdam wordt omgeleid via de N57, A15.

Advies weggebruikers

Advies aan weggebruikers die van 15 tot 17 juli 2022 over de Haringvlietbrug willen reizen is om goed voorbereid op reis te gaan en voor vertrek de actuele reisinformatie te checken.

Advies vaarweggebruikers

In het weekend van 15 tot 17 juli 2022 is er geen hinder voor de scheepvaart en wordt de normale dienstregeling gevolgd. In het 2e weekend eind augustus is de brug gestremd voor de hoge scheepvaart.

Meer informatie

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veelgestelde vragen vindt u in ons online dossier Maatregelen Haringvlietbrug.