Interview

Van hulppostkasten tot ventilatoren: het belang van de technische installaties in de Heinenoordtunnel

Gepubliceerd op: 16 juni 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:02

Luidsprekers, verlichte pictogrammen en kilometers kabels. De Heinenoordtunnel zit vol met technische installaties die de gemiddelde reiziger misschien niet eens opvallen. Stuk voor stuk zijn ze enorm belangrijk. Waarom precies? En wat gebeurt er tijdens de renovatie met al die installaties?

'Elke dag gaan er zo’n 110.000 voertuigen door de Heinenoordtunnel. Die reizigers moeten altijd veilig zijn in de tunnel. Ook in geval van nood. Een van de belangrijkste doelen van de technische installaties is dat deze mensen helpen in die eerste minuten voordat de hulpdiensten er zijn. Dat wil zeggen dat ze ervoor zorgen dat mensen zelf in staat zijn de tunnel veilig te verlaten, dat zij zichzelf kunnen redden,’ legt technisch adviseur Johan Naber van Rijkswaterstaat uit.

In geval van nood

Naber geeft een voorbeeld: ‘Stel, er vindt een aanrijding plaats waarbij brand ontstaat. De ventilatoren drijven dan de rook uit de tunnelbuis en blazen de hitte weg. In de hulppostkasten staan middelen om zelf alvast een kleine brand te blussen. Daar zit ook een intercom, zodat je meteen contact kunt maken met de verkeerscentrale.'

'Ondertussen heeft het stilstanddetectiesysteem al aan de bedienaar van de tunnel, de tunneloperator, gemeld dat er auto’s stilstaan. De bedienaar bekijkt de situatie via het camerasysteem en kan met 1 druk op de knop de tunnel laten afsluiten. De matrixborden boven de weg gaan dan knipperen, het verkeerslicht bij de tunnel springt op rood en de afsluitbomen gaan dicht.'

'Nieuw verkeer kan de tunnel even niet meer in. De bedienaar kan de mensen die nog wel in de tunnel zijn, toespreken via het omroepsysteem en hen de weg wijzen naar de vluchtpaden. De verlichte pictogrammen in de tunnel tonen de kortste route.’

Zelf veilig de tunnel uit

Nu nog zijn er vluchtpaden achter barriers in de afzonderlijke tunnelbuizen. Andere tunnels in Nederland hebben een speciale afgesloten vluchtgang tussen 2 tunnelbuizen in, een middentunnelkanaal. Dit komt er straks ook in de Heinenoordtunnel.

‘Mensen kunnen daardoor vanuit beide tunnelbuizen zelf de tunnel uit lopen. Of, als ze slecht ter been zijn, daar veilig wachten op hulp’, vertelt Naber. ‘We zorgen er bijvoorbeeld voor dat in het middentunnelkanaal geen rook vanuit de verkeerstunnelbuis kan komen.’

Nieuwe installaties bouwen terwijl de oude nog werken

Het nieuwe middentunnelkanaal levert tijdens de renovatie zelf ook nog een groot voordeel op. Naber licht toe: ‘We gaan parallel ombouwen. Dat betekent dat de oude technische installaties en systemen blijven werken totdat de nieuwe geïnstalleerd zijn. Pas als de nieuwe installaties en systemen getest zijn en goed werken, verwijderen we de oude.'

'In het middentunnelkanaal kunnen we de nieuwe kabels en leidingen aanbrengen en een deel van de systemen opbouwen. Dat betekent dat we kunnen doorwerken terwijl het verkeer gewoon door de tunnel rijdt. Alleen voor het maken van het middentunnelkanaal moeten we de tunnel helemaal afsluiten: ruim 3 weken, in tegenstelling tot maandenlang als we niet parallel zouden ombouwen. Zo beperken we hinder voor het verkeer zo veel mogelijk.’

Een greep uit alle technische installaties

 • 18 grote ventilatoren van 1,25 diameter
 • 48 camera’s
 • 80 luidsprekers
 • 10 pompen met ongeveer 1.800 m aan leidingen voor afvoer van regenwater
 • 2 brandbluspompen, 700 m brandblusleiding en 28 brandslanghaspels
 • 120 verlichte pictogrammen
 • ongeveer 150 km diverse soorten kabels
 • 100 groepenkasten en aansluitkasten
 • 900 houders voor ledverlichting
 • 2 servers, 17 apparaten voor de besturing en circa 4.000 meetpunten en aansturingen
 • circa 50 switches, routers en hubs om data te versturen