Werkzaamheden

Afgelast: stremming brug bij sluis Sint Andries augustus/september 2022

Gepubliceerd op: 9 juni 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 12:44

De onderhoudswerkzaamheden aan Sluis Andries die gepland stonden voor 2022 worden in 2023 uitgevoerd. Reden hiervoor is uitloop van de herstelwerkzaamheden aan Sluis Weurt. Het is niet wenselijk om aan beide objecten tegelijk te werken en hinder te veroorzaken. Deze aangepaste planning geldt ook voor het vervangen van de slijtlaag op de hefbrug.

Zodra de exacte planning en verwachte hinder bekend zijn zullen we dit opnieuw communiceren.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden geldt er voor autoverkeer op de autoweg N322 een omleidingsroute die met gele borden is aangegeven. Deze borden geven de alternatieve route aan die via de snelwegen A2 en A15 loopt. Nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden, voor hen zijn er alternatieve routes. 

Fietsverkeer kan gedurende deze werkzaamheden gebruik blijven maken van de fietsbrug. 

Voor de scheepvaart is er geen tot weinig hinder voorzien. Door de lage waterstand is de doorvaarhoogte voor de meeste schepen voldoende ongeacht het (deels) gesloten zijn van de brug voor de werkzaamheden.

Sint Andries sluis tussen Maas en Waal Foto: © Flying Eye

Werkzaamheden augustus en september

In de laatste week van augustus en de eerste 2 weken van september werken we aan de sluis bij Sint Andries. In die periode verrichten we ook onderhoud aan de zogenoemde opleggingen van de brug. Dit zijn de steunpunten waar de brug op ligt. 

Het is nog niet bekend in welk weekend dat plaatsvindt. Tijdens die werkzaamheden zal de brug weer een weekend afgesloten zijn voor het wegverkeer. Zodra bekend is wanneer dit plaatsvindt, maken we de data bekend.

Een vlotte en veilige doorstroming van water en verkeer

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. 

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.