Nieuwsbericht

Hoera voor de Maeslantkering!

Gepubliceerd op: 10 mei 2022, 16.53 uur - Laatste update: 10 mei 2022, 14.37 uur

Op dinsdag 10 mei 2022 vieren we dat het precies 25 jaar geleden is dat toenmalig koningin Beatrix de Maeslantkering officieel in gebruik nam. De verjaardag van de Maeslantkering markeert de voltooiing van de 13 Nederlandse Deltawerken.

25 jaar Deltawerken compleet

Rijkswaterstaat startte de bouw van de Deltawerken na de Watersnoodramp van 1953, een voor die tijd gedurfd bouwprogramma. Het afsluiten van uitlopers van de zee in het land met vaste dammen en beweegbare stormvloedkeringen was nog nooit eerder vertoond.

De Maeslantkering, in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, is gebouwd tussen 1991 en 1997. Deze zelfsluitende kering is het laatst voltooide Deltawerk. In dezelfde periode is ook de Hartelkering bij Spijkenisse gebouwd. Die beschermt in extreme situaties het achterliggende Europoortgebied. De Hartel- en Maeslantkering sluiten altijd samen.

13 Deltawerken

We beheren 13 Deltawerken, gelegen in Zuid-Holland en Zeeland. De Maeslant-, Hartel- en Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen beschermen inwoners van Zuid-Holland tegen overstromingen bij storm en hoogwater op zee. De Hollandsche IJsselkering doet dat als eerste Deltawerk al sinds 1958.

De Oosterscheldekering (1986), verschillende dammen en de Bathse Spuisluis (1987) vormen in Zeeland sinds 1960 het verdedigingssysteem tegen hoogwater vanuit de Noordzee. De verschillende Deltawerken hebben, afhankelijk van de plaats waar ze liggen, hun eigen functies en één hoofddoel: Nederland beschermen tegen overstromingen.

Deltawerken nu en straks

De Deltawerken zijn – letterlijk – van levensbelang voor Nederland. Zonder Deltawerken, dijken, duinen, dammen, stuwen en sluizen zou 60% van ons land overstromen. Samen met de waterschappen zorgen we er zo voor dat we kunnen leven in een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt.

In de bijna 40 jaar waarin de Deltawerken zijn gebouwd, is steeds nieuwe kennis opgedaan. We pasten bij de bouw steeds technologische innovaties toe en gebruiken die ook nu in het beheer en onderhoud van de keringen.

Dag in dag uit wordt er gezorgd dat de Deltawerken (technisch en mechanisch) werken en in conditie zijn. Bij de bouw van de Deltawerken keken we 100 jaar vooruit. Om Nederland ook in de toekomst te blijven beschermen, werken we (inter)nationaal samen met kennisinstituten en waterbeheerders.

Hoera voor de Maeslantkering

Op 10 mei zetten we de (oud-)medewerkers van de Maeslantkering in het zonnetje. Zij zorgen ervoor dat de kering al 25 jaar altijd klaar is voor gebruik. Toch is hij slechts 2 keer tijdens storm gesloten (2007 en 2018). Om de kering te testen, sluit deze jaarlijks in september. De sluiting laat de werking van de kering zien.

Voor geïnteresseerden is er in het Keringhuis bij de Maeslantkering een permanente tentoonstelling te bezoeken. Daarin is meer te horen en zien over overstromingen in Nederland, hoogwaterbescherming in Zuid-Holland, de rol die klimaatverandering hierbij speelt en de werking van de Maeslantkering.

Er is ook een rondleiding te reserveren op het buitenterrein van de indrukwekkende stormvloedkering. Dit is bijzonder, want het gebied is alleen onder begeleiding toegankelijk. Om het jubileum te vieren, is het Keringhuis tijdelijk feestelijk versierd met vlaggetjes van de Maeslantkering die schoolkinderen ingekleurd hebben.