Werkzaamheden

Draaibrug Sas van Gent van 24 mei - 21 juni 2022 afgesloten

Gepubliceerd op: 12 mei 2022 - Laatste update: 30 augustus 2022, 13:23

We vervangen van 24 mei tot en met 21 juni 2022 de elektrotechnische- en besturingsinstallaties en het complete hydraulische systeem van de draaibrug bij Sas van Gent. De brug is tijdens deze periode afgesloten voor alle verkeer.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Sluiskiltunnel. Voor fietsers en bromfietsers is er dagelijks tussen 07.00 en 17.00 uur een pontje beschikbaar. Eerder dit jaar voerden we dezelfde werkzaamheden uit bij de draaibrug bij Sluiskil. Met de ombouw van beide bruggen zorgen we ervoor dat de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone over de weg en over het water vlot en veilig bereikbaar blijft.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de draaibrug Sas van Gent van 24 mei 06.00, tot en met 21 juni 06.00 uur gestremd voor alle verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de Sluiskiltunnel. De extra reistijd bedraagt ongeveer 20 minuten.

Pontje voor fietsers en bromfietsers

Voor fietsers en bromfietsers zal er tijdens de stremming dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur een pontje varen tussen de Klein Kanaalweg in Westdorpe en de Westkade in Sas van Gent. Buiten de vaartijden van het pontje rijden zij om via de brug Zelzate. Omleidingsroutes staan met gele borden aangegeven. 

Van 18 tot en met 20 juni 2022 is er beperkt scheepvaartverkeer mogelijk vanwege het testen van installaties. Scheepvaart wordt hiervan op de hoogte gesteld via een Bericht aan de Scheepvaart Scheldegebied (BASS) en de website van Vaarweginformatie.

Vervanging installaties en systemen

De draaibrug bij Sas van Gent dateert van eind jaren ’60 en de installaties naderen het einde van hun levensduur. Daardoor neemt de kans op storingen toe. Komende periode vervangen we daarom de elektrotechnische-, bedienings-, besturings- en bewakingsinstallaties en het complete hydraulische systeem van de brug.

Na afloop van de ombouw is de brug op afstand bedienbaar. Om de hinder als gevolg van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden is er een ombouwplan gemaakt waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden afgelopen jaar al zijn uitgevoerd.

Weg- en vaarweggebruikers kunnen voor meer informatie bellen met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.