Nieuwsbericht

Mogelijke verkeershinder bij sluizen Terneuzen

Gepubliceerd op: 12 april 2022, 09.50 uur - Laatste update: 12 april 2022, 09.51 uur

De komende periode kan verkeer bij de sluizen in Terneuzen hinder ondervinden. De verwachting is dat dit ongeveer 1 keer per maand is, uitsluitend tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends.

Incidenteel staan dan de noord- en zuidbrug over de Westsluis tegelijk omhoog, waardoor doorgaand verkeer ongeveer een half uur niet mogelijk is. Verkeer kan omrijden via de Sluiskiltunnel of Sluiskilbrug. Weggebruikers worden onder meer geïnformeerd via de informatiepanelen van de Westerscheldetunnel.

Repareren sluisdeuren

Op woensdag 6 april 2022 vond er in de Westsluis in Terneuzen een aanvaring plaats. Bij deze aanvaring raakte een van de sluisdeuren aan de zijde van het Kanaal Gent-Terneuzen ernstig beschadigd. De komende tijd wordt bekeken hoe en wanneer Rijkswaterstaat deze schade het best kan repareren.

Beperking voor lange schepen

Omdat de aangevaren sluisdeur niet meer kan bewegen, wordt scheepvaart geschut met een andere sluisdeur. Aan beide zijden van de sluis bevinden zich namelijk 2 deuren.

Het schutten met een andere deur betekent dat schepen met een lengte van meer dan 230 m momenteel alleen door de sluis kunnen als allebei de bruggen over de sluis omhoog staan. Dit type schepen mag alleen door de sluis tussen 19.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends, om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De verwachting is dat dit ongeveer 1 keer per maand voorkomt.