Nieuwsbericht

Broedvlotten in Lange Sloot Ameland

Gepubliceerd op: 8 april 2022, 12.04 uur - Laatste update: 17 februari 2023, 12.16 uur

Na het succes van het broedponton in Lauwersoog, zijn er nu ook 2 broedvlotten in de Lange Sloot op Ameland. Donderdag 7 april 2022 zijn ze te water gegaan, in de verwachting dat visdiefjes en noordse sterns hierop neerstrijken en gaan broeden. Daarmee kunnen deze kwetsbare soorten zich herstellen in het Waddengebied.

Veilige broedplaats

De broedvlotten zijn speciaal voor dit doel gebouwd en ingericht met grind en beschuttingselementen zodat de vogels er een veilige broedplaats kunnen vinden. Visdiefjes en noordse sterns zijn kwetsbare Natura 2000-soorten die het in de Waddenzee moeilijk hebben omdat er steeds minder veilige broedplaatsen zijn. Bij Ameland is onder meer de kolonie sterns in het broedgebied Feugelpôlle flink achteruitgegaan.

Broedsucces Lauwersoog

We willen als één van de natuurbeheerders van de Waddenzee met tijdelijke oplossingen veilige broedplaatsen bieden. In 2021 werden al broedpontons neergelegd in Balgzandpolder en in de haven van Lauwersoog. Die laatste was zeer succesvol: 46 paartjes visdieven hebben er gebroed, er zijn zeker 73 jongen uitgevlogen.

Leuk om te bekijken

Bij de broedvlotten op Ameland werken we samen met Wetterskip Fryslân. De Vogelwacht Hollum/Ballum gaat bijhouden hoeveel succes het broeden heeft. De broedvlotten kunnen goed bekeken worden vanaf de wal. In Lauwersoog bleek dat de vogels daar snel wennen en dat het erg leuk is voor mensen om te zien wat er gebeurt op het broedponton.

De broedvlotten in Ameland worden in het najaar weggehaald en komen in het voorjaar van 2023 weer terug. De proef loopt in totaal 3 jaar. Ook de broedpontons in Lauwersoog en Balgzandpolder liggen dit seizoen weer in het water.