Werkzaamheden veerhaven Harlingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden veerhaven Harlingen

Gepubliceerd op: 31 maart 2022

Rijkswaterstaat laat vanaf maandag 4 april 2022 tot en met januari 2024 gefaseerd onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de kade en op terrein van de veerhaven in Harlingen.

Gestart wordt met het opnieuw asfalteren en herinrichten van de terreinen van de veerhaven. Aansluitend vindt conservering plaats van meerpalen, bolders en pijlers van de autobrug. Eind 2022 starten de werkzaamheden aan de damwanden en de auto- en voetgangersbruggen.

Door toepassing van zogenaamde kathodische bescherming vindt minder snel roestvorming plaats en wordt de levensduur van de damwanden met 15 jaar verlengd. De auto- en voetgangersbruggen worden gerenoveerd en worden tijdelijk verwijderd en vervangen.

Hinder werkzaamheden veerhaven Harlingen

Gedurende de periode van de werkzaamheden zal er hinder ontstaan voor passagiers van de veerdiensten van rederij Doeksen doordat er onderhoud aan het terrein wordt uitgevoerd. Hierdoor is niet het volledige terrein beschikbaar. Reizigers wordt daarom geadviseerd circa 30 min voor vertrek aanwezig te zijn.

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de veerboten naar Vlieland en Terschelling. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gepland om evenementen, feestdagen en vakanties heen. Er zullen af en toe werkzaamheden in de avond en nacht worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan de veerhaven in Harlingen veroorzaken geen hinder voor de plezier- en overige scheepvaart.

Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de veerinrichting in Harlingen en geeft opdracht voor deze werkzaamheden. Aannemer De Boer en de Groot civiele werken b.v. uit Harlingen voert de werkzaamheden uit.

Renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

De werkzaamheden aan de veerhaven in Harlingen zijn onderdeel van het project renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied. Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur. Er wordt in tot medio 2024 gefaseerd gewerkt aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Door de renovatie en onderhoud zorgt Rijkswaterstaat voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.