Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt verbreding A1 Apeldoorn - Twello definitief aan Heijmans

Gepubliceerd op: 28 maart 2022 - Laatste update: 20 februari 2023, 16:03

Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de snelweg A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Twello definitief gegund aan Heijmans Infra B.V. Heijmans heeft zich vooral onderscheiden op de selectiecriteria duurzaamheid, circulariteit en een voorgestelde aanpak met minder hinder voor weggebruikers en omwonenden.

Op 18 februari 2022 werd het project al voorlopig gegund aan Heijmans. Na het verlopen van de bezwaarperiode is de gunning nu definitief geworden. De werkzaamheden aan de A1 starten volgens planning eind 2022 en duren naar verwachting tot medio 2025.

Klimaatneutraal en circulair

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Heijmans geeft bij het project verbreding A1 Apeldoorn - Twello hier maximaal invulling aan. Dit gebeurt onder meer door het toepassen van nieuwe technieken, zoals het gebruik van een alternatief bindmiddel in beton, hergebruik van materialen (met name asfalt en beton) en emissieloos transport door de inzet van vrachtauto’s op waterstof.

Werkzaamheden

Naast de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Twello worden ook de aansluitingen, knooppunt Beekbergen, viaducten en verzorgingsplaatsen gereconstrueerd of vernieuwd. Met name in 2023 en 2024 ondervinden de weggebruikers en de direct omwonenden hinder van de werkzaamheden.

Verbeteren A1

De A1 is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Toenemend (vracht)verkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost, tussen Apeldoorn en Azelo. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en voor de economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken Rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit op dit deel van de A1.