Nieuwsbericht

Vuurtoren Kijkduin wordt met drone geïnspecteerd

Gepubliceerd op: 31 januari 2022

Rijkswaterstaat gaat de binnenzijde van de vuurtoren Kijkduin (Lange Jaap) inspecteren met een drone. Het aanvullend onderzoek dat een deskundige van TNO, professor Maljaars, en technisch uitvoeringsdeskundige Spelt afgelopen weken hebben uitgevoerd naar Lange Jaap, heeft opgeleverd dat een drone-inspectie veilig kan worden uitgevoerd.

Het is één van de uitkomsten van het externe onderzoek, dat is gedaan in een ultieme poging tot behoud van vuurtoren Kijkduin in Den Helder. Rijkswaterstaat heeft professor Maljaars en expert Spelt ingeschakeld om onder andere antwoord te krijgen op de vraag hoe de vuurtoren in de huidige conditie veilig benaderd en betreden kan worden ten behoeve van werkzaamheden. En om te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid te borgen.

Daarnaast is onderzocht of er voor de lange termijn toch nog mogelijkheden zijn om de vuurtoren te behouden. Daar zijn ideeën en suggesties van betrokkenen uit de omgeving ook in meegenomen.

Toren is niet toegankelijk

In september 2021 zijn bij een inspectie scheuren geconstateerd in de wanden van de monumentale vuurtoren Kijkduin. Op dat moment werd geconcludeerd dat niet ingestaan kon worden voor de constructieve veiligheid van de vuurtoren. De omgeving is toen per direct door de gemeente Den Helder afgesloten.

Aanvullend extern onderzoek ingesteld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer op 9 december 2021 aangegeven, eind januari 2022 een besluit te nemen over de toekomst van de vuurtoren. De minister heeft toen ook opdracht gegeven voor een aanvullend extern onderzoek, in een ultieme poging om de Lange Jaap te kunnen behouden. Dit onderzoek is uitgevoerd door hoogleraar Maljaars en technisch uitvoeringsdeskundige Spelt en komt tot de volgende conclusie:

  • Een aantal lange scheuren in de buitenwand van de vuurtoren is al meer dan 20 jaar oud.
  • Het schadeproces is niet gestopt en de schadeontwikkeling is niet goed voorspelbaar.
  • Op basis van dit beeld kan de Lange Jaap veilig worden benaderd door een persoon die een drone bedient.

Bekijk de gepubliceerde Kamerbrief over 'Besluit vervolg vuurtoren Kijkduin'.

Vervolgstappen

Als uit de inspectie met een drone blijkt dat de vuurtoren veilig te betreden is, zal Rijkswaterstaat aan de slag gaan om uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om de Lange Jaap te behouden. Omwonenden, de gemeente Den Helder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden hierbij betrokken.

Uiteraard benut Rijkswaterstaat iedere mogelijkheid om de vuurtoren te behouden. De verwachting is wel dat een dergelijk traject jaren kan duren en veel onzekerheden kent.

Blijkt uit het drone-onderzoek dat de vuurtoren niet veilig betreden kan worden, dan gaat Rijkswaterstaat samen met experts bekijken of er nog andere mogelijkheden voor verder onderzoek zijn. Als dit niet kan en de veiligheid in het geding blijft, dan is ontmanteling van de vuurtoren helaas een reële optie.

Aangedragen oplossingen

De onderzoekers hebben tijdens hun werk in de afgelopen weken gebruik kunnen maken van ideeën voor het onderzoek en potentiële herstelmethodes die door externen zijn aangedragen. Dit hebben zij ook meegenomen in het uiteindelijke advies. Alle indieners krijgen persoonlijk bericht hierover.

Alle beschikbare rapporten en bevindingen zijn te bekijken op de projectpagina van Vuurtoren Lange Jaap.